2551  

việc làm cong ty nhat tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

CỘNG TÁC VIÊN DỰ ÁN VIỆT-NHẬT

Cong ty TNHH Minh Phuc (MP Telecom) - Đà Nẵng

Ngoại ngữ - Trợ Lý Kinh Doanh Biết Tiếng Nhật - Làm Việc Tại Đà Nẵng

CN CONG TY TNHH DV VAN TAI VIET - NHAT - Đà Nẵng

Ngoại ngữ - Trợ Lý Giám Đốc Biết Tiếng Nhật - Làm Việc Tại Đà Nẵng

CN CONG TY TNHH DV VAN TAI VIET - NHAT - Đà Nẵng

Ngoại ngữ - Gấp-Phiên Dịch Tiếng Nhật - Làm Việc Tại Đà Nẵng

CN CONG TY TNHH DV VAN TAI VIET - NHAT - Đà Nẵng

Giáo viên tiếng nhật

Trung tam Nhat ngu KOKORO - Đà Nẵng

Trợ lý, Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dat Mong - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ lý, Biên phiên dịch tiếng Nhật 22

Cong ty TNHH Dat Mong - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - QUẢN LÝ SẢN XUẤT

CONG TY TNHH KANE-M DA NANG - Đà Nẵng

cần tuyển thư ký văn phòng ( biết tiếng nhật ) làm việc tại đà nẵng

Cong ty TNHH Unitec Viet Nam - Đà Nẵng

Trợ Lý Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Tu Tu Viet Nam - Đà Nẵng

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Molly Bia Viet Nam - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật 25

Cong ty TNHH Molly Bia Viet Nam - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trợ lý, phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dat Mong - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Minh Phúc Đà Nẵng: Tuyển Nhân Viên Tiếng Nhật Vị Trí Call Agent

CONG TY TNHH MINH PHUC - Đà Nẵng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên Call Agent tiếng Nhật

Cong ty TNHH Minh Phuc (MP Telecom) - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo viên Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Huong Minh Vuong - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trợ lý, phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dat Mong - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Tuyển Biên, Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Và Tiếng Trung

Cong ty TNHH MTV Giai Phap Viet Phu Cuong - Đà Nẵng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tiếng Nhật

Cong ty Co phan JVNET - Đà Nẵng

Biên phiên dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH Minh Phuc (MP Telecom) - Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>