1636  

việc làm cong ty nhat tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

CỘNG TÁC VIÊN DỰ ÁN VIỆT-NHẬT

Cong ty TNHH Minh Phuc (MP Telecom) - Đà Nẵng

Giáo viên dạy tiếng Nhật cho nhân viên công ty

Đà Nẵng - 7.000.000₫ một tháng

Trợ giảng tiếng Nhật

Trung tam Nhat ngu KYODAI - Đà Nẵng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giáo Viên Tiếng Nhật

Trung Tam Nhat Ngu Kokoro - Đà Nẵng

Giáo viên tiếng nhật

Trung tam Nhat ngu KOKORO - Đà Nẵng

CTV Phiên Dịch Tiếng Nhật / Tiếng Hàn (Part-time) 19

Cong Ty Co Phan VietTonkin - Đà Nẵng

Trợ Lý, Thư Ký Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Dat Mong - Đà Nẵng

Kỹ Sư Kỹ Thuật - Thiết Kế ( biết tiếng Nhật)

Cong Ty TNHH Dien Tu Foster Da nang - Đà Nẵng

Kỹ Sư Kỹ Thuật-thiết Kế (biết Tiếng Nhật)

Cong ty TNHH Dien Tu Foster (Da Nang) - Đà Nẵng

Nhân Viên Chất Lượng (Tiếng Nhật)

CONG TY TNHH KANE-M DA NANG - Đà Nẵng

Kỹ Sư Kỹ Thuật - Thiết Kế (biết tiếng Nhật)

Cong Ty TNHH Dien Tu Foster (Da Nang) - Đà Nẵng

Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Tu Tu Viet Nam - Đà Nẵng

CTV Phiên Dịch Tiếng Nhật / Tiếng Hàn (Part-time) 31

Cong Ty Co Phan VietTonkin - Đà Nẵng

Nhân viên biên dịch tiếng Nhật 26

Cong ty TNHH Tu van va dich thuat A2Z - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Comtor) 27

Cong Ty Co Phan GMO RUNSYSTEM - Đà Nẵng

Dệt may - Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Xuat Nhap Khau Cuong Thinh - Đà Nẵng - 400-600 $ một tháng

Nhân viên biên dịch tiếng Nhật

Cong ty tnhh tu van va dich thuat a2z - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Giáo Viên Tiếng Nhật - Hàn

Cong ty TNHH Dau Tu Hop Tac Quoc Te Daystar - Đà Nẵng - Điện Biên Phủ

Điều hành tour Inbound cho thị trường NHẬT

Chi nhanh Cong ty TNHH Du Lich Va Thuong Mai - Đà Nẵng

Nhân viên dự án tiếng Nhật

Cong ty TNHH Minh Phuc - Chi nhanh Da Nang - Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>