3823  

việc làm cong ty nhat tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công ty TNHH Minh Phúc tuyển nhân viên tiếng Nhật

Đà Nẵng

VPDD Công ty CP DAIICHI KOUN tuyển nhân viên tiếng Nhật

Đà Nẵng - 200-300 $ một tháng

Ngoại ngữ - Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

CONG TY TNHH N&V WEDDING - Đà Nẵng - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

CONG TY TNHH N&V WEDDING - Đà Nẵng - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

LỄ TÂN TIẾNG NHẬT

Cong Ty TNHH MTV Noah Stone & Spa - Đà Nẵng

LỄ TÂN TIẾNG NHẬT

Cong Ty TNHH MTV Noah Stone & Spa - Đà Nẵng

LỄ TÂN TIẾNG NHẬT

Cong Ty TNHH MTV Noah Stone & Spa - Đà Nẵng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Biết Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH MTV futagoBIM - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Trợ Lý Tiếng Nhật (Đà Nẵng)

Cong ty TNHH Shiogai Seiki Viet Nam - Đà Nẵng

NV Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

NV Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Cần Tuyển Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

日本語通訳/翻訳 Phiên/biên Dịch Tiếng Nhật ( Da Nang)

Đà Nẵng

Giáo Viên Tiếng Nhật (Chưa Biết Tiếng Nhật Sẽ Được Đào Tạo)

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên/phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>