2206  

việc làm cong ty nhat tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

CỘNG TÁC VIÊN DỰ ÁN VIỆT-NHẬT

Cong ty TNHH Minh Phuc (MP Telecom) - Đà Nẵng

Giáo viên dạy tiếng Nhật cho nhân viên công ty

Đà Nẵng - 7.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Nhật

Trung tam Nhat ngu KOKORO - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ giảng Tiếng Nhật

Trung tam Nhat ngu KYODAI - Đà Nẵng

Trợ giảng Tiếng Nhật

Trung tam Nhat ngu KYODAI - Đà Nẵng

Trợ giảng Tiếng Nhật 21

Trung tam Nhat ngu KYODAI - Đà Nẵng

Giáo viên tiếng Nhật

Trung tam Nhat ngu KYODAI - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Nhật

Trung tam Nhat ngu KYODAI - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo viên tiếng Nhật

Trung tam Nhat ngu KYODAI - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ giảng Tiếng Nhật

Trung tam Nhat ngu KYODAI - Đà Nẵng

KỸ SƯ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật) 14

CONG TY TNHH DA NANG NIPPON SEIKI - Đà Nẵng

Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Tu Tu Viet Nam - Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Comtor) 09

Cong Ty Co Phan GMO RUNSYSTEM - Đà Nẵng

QL Lập trình viên biết tiếng Anh giao tiếp hoặc tiếng Nhật

Cong ty Co phan Cong nghe Yestech - Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Business Analyst (Tiếng Nhật)

Cong ty TNHH Minh Phuc - Chi nhanh Da Nang - Đà Nẵng

Trợ lý, biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dat Mong - Đà Nẵng

Trợ lý, biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dat Mong - Đà Nẵng

Trợ lý, biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dat Mong - Đà Nẵng

Trợ lý, biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dat Mong - Đà Nẵng

Trợ lý, biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Dat Mong - Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>