2070  

việc làm cong ty nhat tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trợ lý thư ký kiêm phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Cherry Island Nhat Ban - Đà Nẵng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Chuyên Viên Tiếng Nhật Làm Việc Tại Đà Nẵng

Cong ty TNHH Minh Phuc - Đà Nẵng

Minh Phúc Đà Nẵng: Tuyển Chuyên Viên Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Minh Phuc - Đà Nẵng

Quản lý chất lượng dây chuyền sản xuất linh kiện (biết tiếng Nhật)

Cong ty TNHH Minh Phuc - Chi nhanh Da Nang - Đà Nẵng

Quản lý dây chuyền sản xuất (supervisor) - biết tiếng Nhật

Cong ty TNHH Minh Phuc - Chi nhanh Da Nang - Đà Nẵng

Nhân viên dự án tiếng Nhật tại Đà Nẵng

Cong ty TNHH Minh Phuc - Chi nhanh Da Nang - Đà Nẵng

Giáo Viên Tiếng Nhật - Hàn

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

01 Sale support cho thị trường tiếng Nhật

FPT Software - Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Tại Đà Nẵng (Tiếng Anh/ Nhật)

Đà Nẵng

06 Kỹ Sư Cơ Khí, Kỹ Sư Điện ( Đào Tạo Tại Nhật 3 Năm)

Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh

KỸ SƯ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Đà Nẵng

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Nhật (kiêm Trợ Lý)

Đà Nẵng

Chuyên Viên Tiếng Nhật Làm Việc Tại Đà Nẵng

Đà Nẵng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Trong Nhà Máy

Đà Nẵng

Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 7.500.000-8.000.000₫ một tháng

GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT

Đà Nẵng - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH (TIẾNG NHẬT)

Đà Nẵng

NHÂN VIÊN LỄ TÂN TIẾNG NHẬT (TIẾNG NHẬT)

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>