6201  

việc làm cong ty nhat tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Thợ Hàn Và Thợ Phụ(Công Nhật)

Bình Dương

Công ty Nhật ở Bình Dương tuyển biên phiên dịch gấp

Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công ty Nhật tuyển nhân viên sản xuất

Bình Dương

Công ty Nhật tuyển Trợ lý giám đốc

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công ty Nhật tuyển tổng vụ kiêm thông phiên dịch

Bình Dương - 500-650 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển nhân viên kinh doanh

Bình Dương - 300-500 $ một tháng

Công ty Nhật cần tuyển Trợ lý Tổng vụ

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển tổng vụ kiêm thông phiên dịch

Thủ Dầu Một - 500-700 $ một tháng

THÔNG PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Bình Dương - 700-1.000 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển Nhân viên văn phòng

Bình Dương

Công ty Nhật cần tuyển Tổng vụ kiêm Thông dịch

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển Nhân viên kỹ thuật

Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công ty Nhật tuyển Trợ lý giám đốc

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật (Phòng Sản Xuất) - Vsip2, Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - [Bình Dương] Nhân Viên Kế Hoạch (Tiếng Nhật N3)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Kho vận/Vật tư - [Bình Dương] Nhân Viên Kế Hoạch (Tiếng Nhật N3)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật Khá)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật Khá)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Giám Sát Bảo Trì (Tiếng Nhật N3) - Vsip1, Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Kho vận/Vật tư - Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật Khá)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>