3309  

việc làm cong ty nhat tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Bình Dương VSIP II-A Công ty sản xuất Nhật tuyển Kế toán

Bình Dương

Bình Dương VSIP II-A Công ty sản xuất Nhật tuyển Kế toán

Bình Dương

Nhân viên biên - phiên dịch tiếng Nhật

Doanh nghiep tu nhan Viet Nhat - Bình Dương

Trợ Lý Tiếng Nhật

Cong Ty Co Phan Jellyfish Education - Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH ASG VINA - Bình Dương

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH MTV XNK May mac Thanh Thuy - Bình Dương

Nhân viên biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Wonderful Saigon Electrics - Bình Dương

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Logitem Viet Nam - Bình Dương

Phiên Biên dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Sai Gon STEC - Bình Dương

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Nitto Denko VN - Bình Dương

Nhân viên phụ trách xuất hàng (Tiếng Nhật)

Cong ty Wonderful Saigon Electrics - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH DAIKYO OHTA VIET NAM - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Nhật

Cong ty TNHH ESTec Viet Nam - Bình Dương

Phiên dịch tiếng Nhật làm việc tại Bình Dương

Cong ty TNHH Logitem Viet Nam - Bình Dương

Biên phiên dịch tiếng Nhật và Tiếng Hoa

Cong ty dau tu nuoc ngoai - Bình Dương

Nhân viên Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Wonderful Saigon Electrics - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật (biết Tiếng Nhật)

Cong ty TNHH Sai Gon STEC - Bình Dương

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Nitto Denko VN - Bình Dương

Nhân viên sản xuất (biết tiếng Nhật)

Cong ty TNHH Wonderful Sai Gon Electrics - Bình Dương

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH OSPower Viet Nam - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>