3319  

việc làm cong ty nhat tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Công ty Nhật ở Bình Dương tuyển biên phiên dịch gấp

Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Đúc Ép Nhựa Công Nghiệp ( Tiếng Nhật N3) 19

CareerLink's Client - Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Đúc Ép Nhựa Công Nghiệp ( Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Bình Dương

Nhân viên biên - phiên dịch tiếng Nhật

Doanh nghiep tu nhan Viet Nhat - Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật 17

Cong ty TNHH Sai Gon Stec - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng nhật 15

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai N.B.A - Bình Dương

Nhân Viên QA (biết tiếng Nhật)

Cong Ty TNHH DDK Viet Nam - Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Nhât)

Cong Ty TNHH NCL Viet Nam - Bình Dương

Tổng Vụ (Biết Tiếng Nhật)

Cong Ty TNHH NCL Viet Nam - Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật 03

CONG TY TNHH MTV QUA - Bình Dương - 500-600 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

CONG TY TNHH MTV QUA - Bình Dương - 500-600 $ một tháng

Biên Phiên dịch tiếng Nhật

Cong Ty Co Phan Jellyfish Education - Bình Dương - 900-1.000 $ một tháng

Biên Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Sai Gon STEC - Bình Dương

Thông dich viên tiếng nhật 22

Cong Ty TNHH Yamato Protec Viet Nam - Bình Dương - Yamato, Kanagawa

Phiên dịch Anh – Nhật

CONG TY TNHH AMERICAN STANDARD Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Phiên dịch tiếng Nhật - Anh 19

Cong ty TNHH Lixil Inax Viet Nam - Bình Dương

Nhân Viên - Tiếng Nhật

Cong ty co phan quoc te Bac Sai Gon - Bình Dương

Nhân viên - tiếng nhật 18

Cong ty Co phan Quoc te Bac Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Nhân Viên Phòng Bảo Trì (Tiếng Anh/Trung/ Nhât)

CONG TY TNHH THIET BI HOA CHAT NAKAGAWA VIET NAM - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Nhật kiêm trợ lý (Bình Dương)

Cong ty TNHH Dream Infinity Viet Nam - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>