3053  

việc làm cong ty nhat tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

QC Leader (Tiếng Nhật - Công ty mới) - URGENT

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển tổng vụ kiêm thông phiên dịch

Thủ Dầu Một - 500-700 $ một tháng

Công ty Nhật cần tuyển Tổng vụ kiêm Thông dịch

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

Công ty Nhật cần tuyển Trợ lý Tổng vụ

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Đúc Ép Nhựa Công Nghiệp ( Tiếng Nhật N3)

Bình Dương

Công ty Nhật tuyển nhân viên sản xuất

Bình Dương

Công ty Nhật tuyển nhân viên sản xuất

Bình Dương

Kế Toán Giá Thành Cho Công Ty Sản Suất Của Nhật (9 Tháng)

Bình Dương

Công ty Nhật tuyển Trợ lý giám đốc

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Đúc Ép Nhựa Công Nghiệp ( Tiếng Nhật N3)

Bình Dương - 400-500 $ một tháng

THÔNG PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Bình Dương - 700-1.000 $ một tháng

THÔNG PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Bình Dương - 700-1.000 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển Trợ lý giám đốc

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công ty Nhật cần tuyển Tổng vụ kiêm Thông dịch

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Công Ty Nhật

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Đúc Ép Nhựa Công Nghiệp ( Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Bình Dương

Công ty Nhật tuyển Nhân viên kỹ thuật

Bình Dương

Công ty Nhật tuyển Trợ lý giám đốc

Bình Dương

Giáo viên Nhật ngữ

Trung tam ngoai ngu Nhat Anh ASAHI - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng nhật N2 16

Cong ty TNHH Yazaki EDS Viet Nam - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>