3929  

việc làm cong ty nhat tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Công ty Nhật cần tuyển Trợ lý Tổng vụ

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

Công ty Nhật ở Bình Dương tuyển biên phiên dịch gấp

Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công ty Nhật tuyển Nhân viên văn phòng

Bình Dương

Công ty Nhật tuyển tổng vụ kiêm thông phiên dịch

Thủ Dầu Một - 500-700 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển tổng vụ kiêm thông phiên dịch

Bình Dương - 500-650 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển Trợ lý giám đốc

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công ty Nhật tuyển nhân viên sản xuất

Bình Dương

Công ty Nhật tuyển nhân viên kinh doanh

Bình Dương - 300-500 $ một tháng

Công ty Nhật cần tuyển Tổng vụ kiêm Thông dịch

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

THÔNG PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Bình Dương - 700-1.000 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển Nhân viên kỹ thuật

Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công ty Nhật tuyển Trợ lý giám đốc

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Thông Dịch Tiếng Nhật Phòng Chất Lượng, Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật, Lương 600~1000Usd

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Giám Sát Bảo Trì (Tiếng Nhật N3)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Ngoại ngữ - Phiên Dịch Tiếng Nhật N3

CONG TY TNHH SAI GON STEC - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Sát Bảo Trì (Tiếng Nhật N3)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên QC (Tiếng Nhật Giao Tiếp)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên QA (Tiếng Nhật N3) Lương Cao

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Giày da/Thuộc da - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật, Lương 600~1000Usd

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>