3255  

việc làm cong ty nhat tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Trợ lý kế toán trưởng ( tiếng Anh, công ty Nhật)

Cong ty TNHH Temp Viet Nam - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Nhật kiêm trợ lý 16

Cong ty TNHH Dream Infinity Viet Nam - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Nhật kiêm trợ lý

Cong ty TNHH Dream Infinity Viet Nam - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

CONG TY TNHH MTI VIET NAM - Bình Dương

Nhân Viên Hành Chánh Biết Tiếng Nhật

CONG TY CP VINH PHU - Bình Dương - Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Nhật & Tiếng Anh Cho Nhà Máy Bình Dương

Cong ty TNHH LIXIL INAX Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Dệt may - Tuyển Gấp Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH XNK May Thai Binh Duong - Thái Bình - Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Maruei Vietnam Precision - Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (15 Người)

Cong Ty TNHH Wonderful Saigon Electrics - Bình Dương

Đầu Bếp Hàn Nhật (KJ Chef de partie)

Cong ty co phan phat trien Phu My - TWIN - Bình Dương

Nhân viên sản xuất (biết tiếng Nhật)

Cong ty TNHH Wonderful Sai Gon Electrics - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu (tiếng Nhật) 21

Cong ty TNHH Temp Viet Nam - Bình Dương

Ngoại ngữ - Tuyển Gấp Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH XNK May Thai Binh Duong - Thái Bình - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Thiết Bị (Tiếng Nhật N4) 20

Cong ty TNHH Sai Gon Stec - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật 18

Cong ty TNHH Sai Gon Stec - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Issei Furniture Viet Nam - Bình Dương

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Issei Furniture Viet Nam - Bình Dương

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Issei Furniture Viet Nam - Bình Dương

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Issei Furniture Viet Nam - Bình Dương

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Issei Furniture Viet Nam - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>