3608  

việc làm cong ty nhat tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Leader sản xuất (line lắp Ráp-Tiếng Nhật - Urgent) - Công ty mới

Bình Dương - 400-600 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển nhân viên sản xuất

Bình Dương

Công ty Nhật tuyển nhân viên sản xuất

Bình Dương

Kế Toán Giá Thành Cho Công Ty Sản Suất Của Nhật (9 Tháng)

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Đúc Ép Nhựa Công Nghiệp ( Tiếng Nhật N3)

Bình Dương - 400-500 $ một tháng

THÔNG PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Bình Dương - 700-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Đúc Ép Nhựa Công Nghiệp ( Tiếng Nhật N3)

Bình Dương - 400-500 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển Trợ lý giám đốc

Bình Dương

THÔNG PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Bình Dương - 700-1.000 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển Trợ lý giám đốc

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công ty Nhật tuyển Nhân viên văn phòng

Bình Dương

Công ty Nhật tuyển nhân viên kinh doanh

Bình Dương - 300-500 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển Trợ lý giám đốc

Bình Dương

Công ty Nhật tuyển Nhân viên kỹ thuật

Bình Dương

Công ty Nhật tuyển Nhân viên kỹ thuật

Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công ty Nhật tuyển Trợ lý giám đốc

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (N)

100% von Nhat Ban - Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Sai Gon Stec - Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật (biết Tiếng Nhật)

Cong ty TNHH Sai Gon Stec - Bình Dương

Kho vận/Vật tư - Nam Nhân Viên Vận Hành Biết Tiếng Nhật (1 Người)

Cong Ty TNHH Xe Buyt Becamex Tokyu - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>