Việc làm cong ty nhat tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 6029 việc làm  

Công Ty TNHH Hưng Nhất Tuyển Quản Lý Kỹ Thuật ép Nhựa

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Hàn Và Thợ Phụ(Công Nhật)

Bình Dương

Công ty Nhật cần tuyển Trợ lý Tổng vụ

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển nhân viên sản xuất

Bình Dương

Công ty Nhật tuyển nhân viên kinh doanh

Bình Dương - 300-500 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển Nhân viên văn phòng

Bình Dương

Công ty Nhật tuyển tổng vụ kiêm thông phiên dịch

Bình Dương - 500-650 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển Trợ lý giám đốc

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công ty Nhật cần tuyển Tổng vụ kiêm Thông dịch

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

THÔNG PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Bình Dương - 700-1.000 $ một tháng

Công ty Nhật ở Bình Dương tuyển biên phiên dịch gấp

Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công ty Nhật tuyển tổng vụ kiêm thông phiên dịch

Thủ Dầu Một - 500-700 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển Trợ lý giám đốc

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công ty Nhật tuyển Nhân viên kỹ thuật

Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Xe Buyt Becamex Tokyu - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thông Dịch (Tiếng Nhật N2) - Mỹ Phước 3, Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Biết Tiếng Nhật)

CONG TY TNHH SAI GON STEC - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Hành Chánh Chánh Tổng Vụ (Tiếng Nhật N3) - Vsip, Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật (Lương Trên 700Usd) -Vsip2, Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật - Mỹ Phước 2, Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>