2628  

việc làm cong ty nhat tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Tổng Vụ Nhân Sự - Tiếng Nhật 30

Cong ty TNHH TOKYO ROPE VIET NAM - Tokyo - Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (15 Người)

Cong Ty TNHH Wonderful Saigon Electrics - Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật 22

Cong ty TNHH Sai Gon Stec - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng - Thông Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Maruei Vietnam Precision - Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật (Biết Tiếng Nhật) 17

Cong ty TNHH Sai Gon Stec - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Nhật kiêm trợ lý 16

Cong ty TNHH Dream Infinity Viet Nam - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

CONG TY TNHH MTI VIET NAM - Bình Dương

Nhân Viên Hành Chánh Biết Tiếng Nhật

CONG TY CP VINH PHU - Bình Dương - Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Nhật & Tiếng Anh Cho Nhà Máy Bình Dương

Cong ty TNHH LIXIL INAX Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Dệt may - Tuyển Gấp Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH XNK May Thai Binh Duong - Thái Bình - Bình Dương

Ngoại ngữ - Tuyển Gấp Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH XNK May Thai Binh Duong - Thái Bình - Bình Dương

Nhân sự - Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Nissho Precision Viet Nam - Bình Dương

Ngoại ngữ - Tuyển Gấp Nhân Viên Nghiệp Vụ Biết Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Hoan Cau Thang Loi - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Tuyển Gấp Nhân Viên Nghiệp Vụ Biết Tiếng Nhật Hoặc Tiếng Anh

Cong ty TNHH Hoan Cau Thang Loi - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Xuất Nhập (Biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Leader ( Chuỗi nhà hàng Nhật)

Bình Dương - 400-1.000 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Sản Xuất (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Hành Chính (Bình Dương)

CareerLink's Client - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>