Việc làm cong ty nhat tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 3395 việc làm  

Công nghệ thông tin - Nhân Viên IT (Biết Tiếng Nhật) - Vsip 1, Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Tiếng Nhật N3)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Công Ty TNHH Furushima Việt Nam - Tuyển Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ Hàn Và Thợ Phụ(Công Nhật)

Bình Dương

Ngoại ngữ - Mỹ Phước 3 - Nhân Viên Thông Dịch (Tiếng Nhật N2), Lương Hấp Dẫn

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Biết Tiếng Nhật)

CONG TY TNHH SAI GON STEC - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật (N2~N1), Lương 700~800Usd

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Nhật

CONG TY TNHH SAI GON STEC - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Cong ty TNHH TOKYO ROPE VIET NAM - Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên Tiếng Nhật Phòng Sản Xuất (N2 Hoặc N3), Lương 500~800Usd

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Ngoại ngữ - [Bình Dương] Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Nhật (600$~700$)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Tiếng Nhật N3)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH FURUSHIMA Viet Nam - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Tiếng Nhật N3)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Nhật)

CONG TY TNHH SAI GON STEC - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Biết Tiếng Nhật)

CONG TY TNHH SAI GON STEC - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thông Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Đồng Nai - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Bình Dương - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật Phòng Sản Xuất (500~700Usd)

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên QA Biết Tiếng Nhật

Cong ty TNHH KDK ELECTRIC WIRE (VN) - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Lương 500Usd) - Vsip 2, Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>