411  

việc làm cong ty nhat tại Biên Hòa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công ty Nhật tuyển Nhân viên nhân sự – Tổng vụ

Biên Hòa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng (Đồng Nai - Tiếng Nhật N3)

Biên Hòa - 700-800 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Biên Hòa

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Biên Hòa

Tuyển tổng vụ kiêm thông phiên dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 300 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Biên Hòa

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Biên Hòa

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Lương Hấp Dẫn)

Biên Hòa - Tp Hồ Chí Minh

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Nhật (n2)

Kureha Viet Nam - Biên Hòa - Amata, Vidzeme Region

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Nhật (n2)

Biên Hòa - Amata, Vidzeme Region

Thông dịch cho quản lý người Nhật trong nhà máy

ICONIC - Biên Hòa

Quản Lý Nhà Máy ( Tiếng Nhật N2)

Biên Hòa

Production Supervisor - Sản Phẩm Y Tế (Tiếng Nhật N2 - N1)

Biên Hòa

Thông Dịch Tiếng Nhật (~600 Usd) Kcn Biên Hoà Ii, Đồng Nai

Biên Hòa - 400-600 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Biên Hòa

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch - Biết Tiếng Nhật

Biên Hòa

Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Nhật - N3)

Biên Hòa - Amata, Vidzeme Region

J757 ] Nhân viên thông dịch - phiên dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 600-1.000 $ một tháng

Senior Sales Executive - Đồng Nai (Tiếng Anh/Nhật/Hoa)

CareerLink's Client - Biên Hòa

Production Supervisor (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>