284  

việc làm cong ty nhat tại Biên Hòa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công ty Nhật tuyển sale staff

Biên Hòa

Bếp Chính Bếp Việt, Thái, Hàn, Nhật tại Biên Hòa

Cong ty CPDTTMQT Mat Troi Do - Biên Hòa

Nhân Viên Phòng Tổng Vụ (Tiếng Nhật N2)

Biên Hòa - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giám Sát Sản Xuất (Tiếng Nhật N3)

Biên Hòa

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Biên Hòa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Giám Sát Dự Án (Tiếng Nhật N3)

Biên Hòa

Thông dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

DN] Giám Sát Sản Xuất Biết Tiếng Nhật (500$-700$)

Biên Hòa - Tp Hồ Chí Minh - 500-700 $ một tháng

Thông/ Phiên dịch Tiếng Nhật

Biên Hòa - 600-900 $ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Làm Việc Tại Hải Dương, Biên Hòa (Tiếng Nhật N3)

Biên Hòa - Hải Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên Văn Phòng (Biết Tiếng Nhật)

CTY Co phan B.U.I Furniture - Biên Hòa

Biên - phiên dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 800-1.000 $ một tháng

Biên – phiên dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 800-1.000 $ một tháng

Biên, phiên dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 800-1.000 $ một tháng

Biên, phiên dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 800-1.000 $ một tháng

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Văn Phòng (Biết Tiếng Nhật)

CTY Co phan B.U.I Furniture - Biên Hòa

Biên-Phiên dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Thông/ Phiên dịch Tiếng Nhật

Biên Hòa - 600-900 $ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

ICONIC - Biên Hòa

Thông dịch tiếng nhật thời vụ (1 năm)

Biên Hòa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>