385  

việc làm cong ty nhat tại Biên Hòa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công ty Nhật tuyển sale staff

Biên Hòa

Công ty Nhật tuyển sale staff

Biên Hòa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Công ty Nhật tuyển Nhân viên nhân sự – Tổng vụ

Biên Hòa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Kỹ sư thiết kế tại công ty Nhật

Biên Hòa

LỄ TÂN TIẾNG NHẬT

Biên Hòa - Amata, Vidzeme Region

Lễ Tân Tiếng Nhật

Biên Hòa - Amata, Vidzeme Region

LỄ TÂN TIẾNG NHẬT

Biên Hòa - Amata, Vidzeme Region

Việc làm nhanh Giáo Viên Tiếng Nhật ( SL: 02) ngày21/11/2015

Biên Hòa

Customer Service kiêm Biên-Phiên dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 600-900 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật N3 ~ N2)

Biên Hòa - Tp Hồ Chí Minh - 600-700 $ một tháng

Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Nhật - N3)

Biên Hòa - Amata, Vidzeme Region

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch - Biết Tiếng Nhật

Biên Hòa

Tuyển trợ lý biết tiếng Nhật – ($500- $600 )

Biên Hòa - 500-600 $ một tháng

Thông dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 400-600 $ một tháng

Senior Sales Executive – Đồng Nai (Tiếng Anh/Nhật/Hoa)

Biên Hòa

Nhân Viên Nhân Sự (Tiếng Nhật N3)

Biên Hòa

Jellyfish tuyển thông dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 400-600 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật (N3/ N2)

Biên Hòa

Biên, phiên dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 800-1.000 $ một tháng

THÔNG DỊCH VIÊN KIÊM GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT N2 – Biên Hoà

Biên Hòa - 400-800 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>