315  

việc làm cong ty nhat tại Biên Hòa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công ty Nhật tuyển Nhân viên nhân sự - Tổng vụ

Biên Hòa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công ty Nhật tuyển thông dịch viên

Biên Hòa - 750-900 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển thông dịch viên

Biên Hòa - 750-900 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển sale staff

Biên Hòa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển Kỹ sư thiết kế tại công ty Nhật

Biên Hòa

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Biên Hòa

Phó Quản Đốc Xưởng Chế Tạo - Biên Hòa (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Biên Hòa

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

ICONIC - Biên Hòa

$500 - $700] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật - Ngành Sản Xuất ( N2 Hoặc Tương Đương)

Biên Hòa - Tp Hồ Chí Minh - 500-700 $ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật (~600 Usd) Kcn Biên Hoà Ii, Đồng Nai

Biên Hòa - 400-600 $ một tháng

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch - Biết Tiếng Nhật

Biên Hòa

Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Nhật - N3)

Biên Hòa - Amata, Vidzeme Region

Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng (QC Leader)- Tiếng Nhật Giao Tiếp

Biên Hòa

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật - Biên Hòa (Tiếng Nhật N2~N1)

Biên Hòa

Thông Phiên Dịch Sản Xuất Tiếng Nhật (Biên Hòa)

Biên Hòa

Thư Ký Tiếng Nhật (Đồng Nai)

Biên Hòa - 600-700 $ một tháng

Phó Quản Đốc Xưởng Chế Tạo - Biên Hòa (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Biên Hòa

Phó Quản Đốc Xưởng Chế Tạo - Biên Hòa (Tiếng Nhật N2)

Biên Hòa

Biên - phiên dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 800-1.000 $ một tháng

Tuyển trợ lý biết tiếng Nhật - ($500- $600 )

Biên Hòa - 500-600 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>