262  

việc làm cong ty nhat tại Biên Hòa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công ty Nhật tuyển sale staff

Biên Hòa

Bếp Chính Bếp Việt, Thái, Hàn, Nhật tại Biên Hòa

Cong ty CPDTTMQT Mat Troi Do - Biên Hòa

Biên, phiên dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 800-1.000 $ một tháng

Biên, phiên dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 800-1.000 $ một tháng

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Văn Phòng (Biết Tiếng Nhật)

CTY Co phan B.U.I Furniture - Biên Hòa

Biên-Phiên dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

ICONIC - Biên Hòa

Thông/ Phiên dịch Tiếng Nhật

Biên Hòa - 600-900 $ một tháng

Chuyên Viên Kỹ Thuật Pha Chế- Tiếng Nhật N3

Biên Hòa

Nhân Viên Phòng Tổng Vụ (Tiếng Nhật N2)

Biên Hòa - 600-800 $ một tháng

Thông dịch tiếng nhật thời vụ (1 năm)

Biên Hòa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển Thông/ Phiên dịch Tiếng Nhật

Biên Hòa - 600-900 $ một tháng

Thông dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 400-600 $ một tháng

Jellyfish tuyển thông dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 400-600 $ một tháng

Jellyfish tuyển thông dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 400-600 $ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Hóa Phẩm (Tiếng Nhật)

Biên Hòa

Phó Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Nhật)

Biên Hòa

Thông dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 400-600 $ một tháng

Thông dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 400-600 $ một tháng

Thông phiên dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 600-900 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>