256  

việc làm cong ty nhat tại Biên Hòa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công ty Nhật tuyển sale staff

Biên Hòa

Thông dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 400-600 $ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Biên Hòa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Jellyfish tuyển thông dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 400-600 $ một tháng

Jellyfish tuyển thông dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 400-600 $ một tháng

Chuyên Viên Kỹ Thuật Pha Chế- Tiếng Nhật N3

Biên Hòa

Nhân Viên Kỹ Thuật Hóa Phẩm (Tiếng Nhật)

Biên Hòa

Phó Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Nhật)

Biên Hòa

Phiên dịch tiếng Nhật - Nhân viên văn phòng

Muto Vietnam - Biên Hòa

Thông dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 400-600 $ một tháng

Thông dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 400-600 $ một tháng

Thông phiên dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 600-900 $ một tháng

Thông dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 600-900 $ một tháng

Jellyfish tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

J1177 ] Thông/ Phiên dịch tiếng Nhật

Biên Hòa - 600-900 $ một tháng

Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Nhật

Biên Hòa

Senior Sales Executive - Đồng Nai (Tiếng Anh/Nhật/Hoa)

Biên Hòa

Trưởng Bộ Phận Sản Xuất (Nhật Hoặc Anh)

Biên Hòa - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sản Xuất (Tiếng Nhật N3)

Biên Hòa

Production Supervisor (Tiếng Nhật N2)

Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>