1757  

việc làm cong ty nhat tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

【日本語教師募集】TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI TP BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Bà Rịa - Vũng Tàu - 300-600 $ một tháng

Cần tuyển Thông Dịch Tiếng Nhật ở Vũng Tàu

Vũng Tàu

【通訳者募集】TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT - VIỆC LÀM TIẾNG NHẬT- TẠI VŨNG TÀU

Vũng Tàu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

【日本語教師募集】TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT- VIỆC LÀM TIẾNG NHÂT - LÀM VIỆC TẠI VŨNG TÀU

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phiên dịch tiếng Nhật

Vũng Tàu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật (2 Vị Trí)

Bà Rịa - Vũng Tàu - 600-800 $ một tháng

ID110] Thông dịch tiếng Nhật

Vũng Tàu - 1.000 $ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bà Rịa - Vũng Tàu

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Sản Xuất (3 Người) - Tiếng Nhật 3 Kyu

Bà Rịa - Vũng Tàu

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bà Rịa - Vũng Tàu

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Sản Xuất (Tiếng Nhật N4)

Bà Rịa - Vũng Tàu - 300-400 $ một tháng

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự (Tiếng Nhật N2)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Sản Xuất (Nhật Hoặc Anh)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự (Tiếng Nhật N2)

Bà Rịa - Vũng Tàu

R&D Staff biết tiếng Nhật

Vũng Tàu

Tuyển thông phiên dịch tiếng Nhật kiêm kinh doanh

Vũng Tàu - 350-400 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>