Việc làm cong ty nhat tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 559 việc làm  

Tiếng Anh/Nhật] Phó phòng Hành chính cho công ty sản xuất của Nhật-[ID1921]

Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu]Cửa Hàng Trưởng Tokyo Life Thời Trang Nhật Bản Tại TP Vũng Tàu

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật - Bà Rịa Vũng Tàu (Tiếng Nhật N2/N1)

Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT BỘ PHẬN SẢN XUẤT

Bà Rịa - Vũng Tàu

QUẢN LÝ SẢN XUẤT (TIẾNG ANH/TIẾNG NHẬT)

Bà Rịa - Vũng Tàu

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Bà Rịa - Vũng Tàu - 500 $ một tháng

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh - XNK (Tiếng Nhật)

Bà Rịa - Vũng Tàu

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Bà Rịa - Vũng Tàu

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ SẢN PHẨM (Tiếng Anh & Tiếng Nhật)

Bà Rịa - Vũng Tàu - 600 $ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN /BẢO TRÌ MÁY(Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Bà Rịa - Vũng Tàu - 400 $ một tháng

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (tiếng Nhật) Làm Việc ở Vũng Tàu

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

【日本語教師】Giáo Viên Tiếng Nhật - Việc Làm Tiếng Nhật - Vũng Tàu

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

【日本語教師】Giáo Viên Tiếng Nhật - Việc Làm Tiếng Nhật - Vũng Tàu

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

【日本語の教師】Giáo Viên - Việc Làm Tiếng Nhật - Vũng Tàu

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

【日本語教師】Giáo Viên Tiếng Nhật - Việc Làm Tiếng Nhật - Vũng Tàu

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu - 250-600 $ một tháng

【行政スタッフ】Nhân Viên Hành Chính - Việc Làm Tiếng Nhật - Bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu - 250-600 $ một tháng

【人事及び経理者】Nhân Viên Nhân Sự Kiêm Kế Toán - Việc Làm Tiếng Nhật - Vũng Tàu

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu - 250-600 $ một tháng

【営業者】Nhân viên Kinh Doanh - Việc Làm Tiếng Nhật - Vũng Tàu

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu - 250-600 $ một tháng

【エンジニア コンサルタント】Nhân Viên Tư Vấn Nhân Sự - Việc Làm Tiếng Nhât - Bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

【通訳者】Thông Dịch Tiếng Nhật - Việc Làm Tiếng Nhật - Vũng Tàu

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu - 400-800 $ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm cong ty nhat tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>