1930  

việc làm cong ty nhat tuyen dung tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển dụng tổng vụ kiêm thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 450-650 $ một tháng

Tuyển dụng tổng vụ kiêm thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 450-650 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển tổng vụ kiêm thông phiên dịch

Bình Dương - 500-650 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển tổng vụ kiêm thông phiên dịch

Bình Dương - 500-650 $ một tháng

Công ty Nhật tuyển nhân viên sản xuất

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Đúc Ép Nhựa Công Nghiệp ( Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Bình Dương

Tuyển Giảng viên Nhật ngữ

Nhat Ngu Yana - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tiếng Nhật

Bình Dương - 300 $ một tháng

Tuyển nhân viên tiếng Nhật

Bình Dương - 300 $ một tháng

【通訳者募集】TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI KCN ASCENDAS, BÌNH DƯƠNG

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển thư ký kiêm phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương

Tuyển gấp Trợ Lý người Nhật

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương

TUYỂN NHÂN VIÊN KIẾM HÀNG BIẾT TIẾNG NHÂT LÀM VIỆC TẠI BÌNH DƯƠNG

Bình Dương

Tuyển các vị trí nhân viên biết tiếng Nhật

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

TUYỂN TRỢ LÝ& NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TIẾNG NHẬT

Đồng Nai - Bình Dương - 500-1.200 $ một tháng

Tuyển nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

BD] (Tuyển Gấp) Sales Manager Giao Tiếp Tốt Tiếng Nhật (lương Thỏa Thuận)

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Tuyển trợ lý người Nhật

Bình Dương - 600-900 $ một tháng

Tuyển gấp Trợ Lý người Nhật

ICONIC - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>