202  

việc làm cong ty moi thanh lap tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư trắc địa công trình 27

Cong ty Co phan thep Hoa Phat - Hải Dương

Dệt may - Quản Đốc Xưởng May (200-300 Công Nhân)

Cong Ty TNHH Soi Vi Son - Hải Dương - 600-1.200 $ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Xưởng May (200-300 Công Nhân)

Cong Ty TNHH Soi Vi Son - Hải Dương - 600-1.200 $ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tuyển 300 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Hàn Công Nghệ Cao (Trình Độ 3G, 4G, 5G, 6G)

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 6.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Tuyển 300 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Cộng Tác Viên

Hải Dương

Công Tác Viên Kinh Doanh

Hải Dương

Tuyển Gấp Công Nhân Có Kinh Nghiệm Ngành Sơn

Hải Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển 200 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công nhân sơn hỗ trợ QC

Hải Dương

Giám Đốc Điều Hành Khu Công Nghiệp

Hải Dương

Tuyển 300 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Công Nghệ

Hải Dương

Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp

Hà Nội - Hải Dương

Giám Đốc Công Ty

Hải Dương

Tuyển Cộng Tác Viên Tư Vấn Du Học Nhật Bản

Hải Dương

Nhân viên kinh doanh (OTC) - Hải Dương 20

Cong ty co phan Duoc pham Viet Duc - Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên chạy máy 17

Cong ty TNHH Thuong mai DP Thien Viet - Hải Dương

Giáo viên đào tạo tiếng Nhật 18

Cong ty CP Nguon nhan luc Viet - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>