666  

việc làm cong ty moi thanh lap tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư thiết kế xây dựng-Thanh quyết toán khối lượng

Cong ty TNHH Xay dung Sheng yu - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc (thành thạo tiếng Hàn, biết kế toán)

Cong ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu (thành thạo tiếng Anh)

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Thành Thạo Tiếng Anh

Bắc Ninh

Nhân viên môi trường

Cong ty CN Chien Thang (TNHH) - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Môi trường/Xử lý chất thải - Kỹ Sư Môi Trường

Cty CP KT CN MT Tai Nguyen Xanh - Bắc Ninh

Nhân Viên Môi Trường

Bắc Ninh

Nhân Viên Môi Trường

Bắc Ninh

Kỹ Sư Kiểm Soát Môi Trường - Nhà Máy Vinasoy Bắc Ninh

Bắc Ninh - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Lắp Đặt Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Nhân Viên Giao Nhận Lắp Đặt Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Nhân viên lập trình máy phay CNC

Cong ty TNHH DONG YANG ENG VINA - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lập trình CNC ,CAM 15

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật vận chuyển giao lắp điện máy

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật vận chuyển giao lắp điện máy ( Bắc Ninh - Bắc Giang )

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Ninh - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lập Trình CNc Va Nhan Vien Lap Rap

Bắc Ninh

Nhân Viên Phân Tích Và Lập Kh Tài Chính

Bắc Ninh

Nhân Viên Giao Nhận Lắp Đặt Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Bắc Ninh

Nhân Viên Giao Nhận Lắp Đặt Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Bắc Ninh

Nhân Viên Giao Nhận Lắp Đặt Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>