111  

việc làm cong ty moi thanh lap tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế toán thuế, thanh toán, công nợ

Cong ty CP Tap doan Trung Nguyen - Bắc Giang

Xây dựng - Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Máy Năng Lượng Mặt Trời

Cong ty TNHH Seilar Viet Nam - Quảng Ninh - Bắc Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Máy Năng Lượng Mặt Trời

Cong ty TNHH Seilar Viet Nam - Quảng Ninh - Bắc Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Gia Công, Kế Hoạch Sản Xuất 17

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Tuyển 1000 kỹ sư - công nhân kỹ thuật

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư - công nhân kỹ thuật

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Y Tế, Kiêm Chấm Công

Bắc Giang

Nhân viên trang trí tại Cao Thượng, Bắc Giang 18

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Bắc Giang

Nhân viên đo đạc bản đồ địa chính 18

Cong ty CP Tan A Hoang Minh - Bắc Giang

Nhân viên thu ngân tại Cao Thượng, Bắc Giang 18

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Bắc Giang

Quản Lý Sản Xuất tại nhà máy Bắc Giang 17

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Quản Lý Sản Xuất tại nhà máy Bắc Giang

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Kế toán kho

Cong ty TNHH VPE Bac Giang - Bắc Giang

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Fine Land Apparel VN - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp 1 giám sát kinh doanh và 6 nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH MTV TM DV Tuan Nghia - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng

Cong ty TNHH Heasung Tech Viet Nam - Bắc Giang

Quản lý nhân sự

Cong ty ITM - Bắc Giang

Trưởng phòng nhân sự

Cong ty TNHH Youngone - Bắc Giang

Giám đốc Nhà máy sản xuất kết cấu thép

Cong ty co phan co khi xay dung CPT Viet - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC)

Cong ty CP XNK khoang san Ha Nam - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>