130  

việc làm cong ty moi thanh lap tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân Kỹ thuật lắp đặt v�

Bắc Giang

Trưởng Nhóm Kinh Doanh - OTC Các Tỉnh Thành (Bắc - Trung - Nam)

Bắc Giang

Trưởng Nhóm Kinh Doanh - OTC Các Tỉnh Thành (Bắc - Trung - Nam)

Bắc Giang

Trưởng Bộ Phận Vận Chuyển Giao Lắp

Bắc Giang

Kế toán công nợ - chi nhánh Bắc Giang 04

Tap doan Tan A Dai Thanh - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên bán bảo hiểm xe cơ giới

Tong Cong ty bao hiem BIDV - BIC - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật hiện trường 14

Cong ty TNHH 1 Thanh Vien Bao Lan - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh làm việc tại Bắc Giang 25

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng Anh 25

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kinh doanh thị trường (Bắc Giang, Bắc Ninh)

Cong ty Co phan Thuong mai Hoang Bach - Bắc Ninh - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Bảo hiểm/Tư vấn - Nhân Viên Kinh Doanh

Tong Cong Ty Co Phan Bao Hiem Toan Cau - - Bắc Giang

Trợ lý tổng giám đốc 17

Cong ty TNHH Thiet bi say kho Kim Ky Lan - Bắc Giang

Kỹ sư kết cấu thép 17

Cong ty TNHH xay dung va thuong mai collab Viet - Bắc Giang

Nhân viên hàn tích cho phòng đánh bóng 14

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kiểm tra chất lượng (QC) 14

Cong ty Co phan che bien thuc pham xuat khau - Bắc Giang

Nhân viên Kinh doanh thị trường 13

Cong ty Co phan thuong mai Hoang Bach - Bắc Giang

Trợ lý tổng giám đốc

Cong ty TNHH Thiet bi say kho Kim Ky Lan - Bắc Giang

Nhân viên phòng Marketing 06

Cong ty TNHH Dien tu TAEYANG Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên phòng khuôn mẫu 05

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng Trung cho phòng Tài Vụ 04

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>