244  

việc làm cong ty may tại Thừa Thiên Huế

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Thừa Thiên Huế

Huế

Các tìm kiếm gần nhất

công ty chúng tôi cần tuyển 100 công nhân may công nghiệp

cong ty tnhh quoc thang - Huế - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Công nhân may công nghiệp

Cong ty TNHH MTV TOKYO STLYE VIETNAM HUE - Thừa Thiên Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CÔNG NHÂN MAY

Huế - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Công nhân may CN

Huế - 2.400.000-7.500.000₫ một tháng

Công nhân nhà máy

Việc làm Huế - Huế - 2.500.000-3.500.000₫ một tháng

Công nhân nhà máy

Huế - 2.500.000-3.500.000₫ một tháng

Công nhân may CN

Việc làm Huế - Huế - 2.400.000-7.500.000₫ một tháng

Công nhân may công nghiệp

Thừa Thiên Huế - 2.600.000₫ một tháng

Công nhân may công nghiệp

Việc làm Huế - Thừa Thiên Huế - 2.600.000₫ một tháng

Công nhân may CN

Huế

Công nhân may CN

Việc làm Huế - Huế

Công nhân May CN

Huế - 2.350.000₫ một tháng

Công nhân có nghề may công nghiệp

Thừa Thiên Huế - 2.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Thừa Thiên Huế - 3.500.000-8.500.000₫ một tháng

Công nhân May CN

Việc làm Huế - Huế - 2.350.000₫ một tháng

Công nhân có nghề may công nghiệp

Việc làm Huế - Thừa Thiên Huế - 2.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ may Công nghiệp

Việc làm Huế - Huế - 4.500.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Việc làm Huế - Thừa Thiên Huế - 3.500.000-8.500.000₫ một tháng

Thợ may Công nghiệp

Huế - 4.500.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Huế

trang:     1 | 2 | 3    >>