395  

việc làm cong ty may tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân may

Cong ty TNHH May mac xuat khau APPAREL TECH Vinh - Thanh Hóa

Công Nhân Sửa Máy May 10

Cong Ty TNHH giay ANNORA Viet Nam - Thanh Hóa

Công Nhân May (Balo, Túi Xách) 08

Cong ty TNHH Vaude Viet Nam - Thanh Hóa

Công Nhân Sửa Máy May

Thanh Hóa

Công Nhân May (Balo, Túi Xách)

Thanh Hóa

Công Nhân May Công Nghiệp

Thanh Hóa - 3.800.000₫ một tháng

TUYỂN 100 CÔNG NHÂN THÀNH THẠO MÁY MAY CN

Thanh Hóa

Nhân viên may mẫu

Cong ty TNHH May mac xuat khau APPAREL TECH Vinh - Thanh Hóa

Lái xe, lái máy 18

Cong ty co phan dau tu va Xay dung Nam - Thanh Hóa

Nhân viên kỹ thuật,QC, Tổ trưởng chuyền May

Cong ty TNHH Vaude Viet Nam - Thanh Hóa

Nhân viên kỹ thuật,QC, Tổ trưởng chuyền May

Cong ty TNHH Vaude Viet Nam - Thanh Hóa

Tuyển nhân viên lái máy xúc, nhân viên kinh doanh sơn EXPO

Cong ty TNHH Quang Thanh - Thanh Hóa

Nhân viên kỹ thuật,QC, Tổ trưởng chuyền May

Cong ty TNHH Vaude Viet Nam - Thanh Hóa

Nhân viên kỹ thuật,QC, Tổ trưởng chuyền May

Cong ty TNHH Vaude Viet Nam - Thanh Hóa

Nhân viên kỹ thuật,QC, Tổ trưởng chuyền May

Cong ty TNHH Vaude Viet Nam - Thanh Hóa

Nhân viên kỹ thuật,QC, Tổ trưởng chuyền May

Cong ty TNHH Vaude Viet Nam - Thanh Hóa

Nhân viên kỹ thuật,QC, Tổ trưởng chuyền May

Cong ty TNHH Vaude Viet Nam - Thanh Hóa

Nhân viên kỹ thuật,QC, Tổ trưởng chuyền May

Cong ty TNHH Vaude Viet Nam - Thanh Hóa

Nhân viên kỹ thuật,QC, Tổ trưởng chuyền May

Cong ty TNHH Vaude Viet Nam - Thanh Hóa

Nhân viên kỹ thuật,QC, Tổ trưởng chuyền May

Cong ty TNHH Vaude Viet Nam - Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>