16  

việc làm cong ty may tại Sóc Trăng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

tuyển] Quản Đốc Xưởng May

Sóc Trăng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Xưởng May

Sóc Trăng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Làm Việc Tại Sóc Trăng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Sóc Trăng

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật

Sóc Trăng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Thu Ngân kiêm Trang Trí

Thế giới di động - Sóc Trăng - An Giang

Thu Ngân

Thế giới di động - Sóc Trăng - An Giang

Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng

Sóc Trăng

Chuyên viên Hành chính tổng hợp - Phòng Hành chính Quản trị - Chi nhánh SHB

SHB - Sóc Trăng

01 Kỹ Sư Điện nước

Sóc Trăng

Trưởng Phòng Thiết Kế

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sản Xu��

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Thiết Kế

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Ban Quản Lý Dự Án

Sóc Trăng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Sóc Trăng

Tư Vấn Tài Chính

Sóc Trăng - 4.500.000-6.000.000₫ một tháng