7  

việc làm cong ty may tại Sóc Trăng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kho vận/Vật tư - Fpt Shop Sóc Trăng - Quản Lý Kho

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Sóc Trăng

Bưu chính viễn thông - Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Làm Việc Tại Sóc Trăng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Sóc Trăng

Trình Dược Bán Hàng

Sóc Trăng - Cần Thơ

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ HẠ TẦNG TẠI SÓC TRĂNG

Sóc Trăng

NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI BẢO TRỊ MẠNG INTERNET FTP TẠI SÓC TRĂNG

Sóc Trăng

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật

Sóc Trăng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng văn phòng giao dịch làm việc tại Sóc Trăng

FPT Telecom Ho Chi Minh - Sóc Trăng - 10.000.000₫ một tháng