36  

việc làm cong ty may tại Sóc Trăng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Điều Hành Nhà Máy Sản Xuất Cọc Dự Ứng Lực

Sóc Trăng

Giám Đốc Điều Hành Nhà Máy Sản Xuất Cọc Dự Ứng Lực

Sóc Trăng

Công nghệ thông tin - Fpt Telecom - Nhân Viên Triễn Khai Bảo Trì Tại Sóc Trăng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Sóc Trăng

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông

CTY TNHH TM DV DU LICH VA VIEN THONG KHANH - Sóc Trăng

Trình dược viên OTC Miền Tây

Cong ty co phan Capsipharm - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT, ĐƠN HÀNG

Cong ty TNHH MTV J And J FASHION - Sóc Trăng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾNG ANH/TIẾNG HOA)

Cong ty TNHH MTV J And J FASHION - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TRỢ LÝ THU MUA

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TRỢ LÝ THU MUA

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TRỢ LÝ THU MUA

Cong Ty TNHH Dau Thuc Vat Cai Lan - CALOFIC - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong Ty Co Phan Duoc S.Pharm - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Fpt Telecom - Nhân Viên Bảo Trì Hạ Tầng Tại Sóc Trăng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Sóc Trăng

Kho vận/Vật tư - Fpt Shop Sóc Trăng - Quản Lý Kho

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Sóc Trăng

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch (Sóc Trăng - HCM)

Sóc Trăng

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch (Sóc Trăng - HCM)

Sóc Trăng

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG ĐTDĐ [SÓC TRĂNG]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG ĐTDĐ [SÓC TRĂNG]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG ĐTDĐ [SÓC TRĂNG]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN DÁN TRANG TRÍ ĐIỆN THOẠI [SÓC TRĂNG]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Sóc Trăng

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG ĐTDĐ [SÓC TRĂNG]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>