30  

việc làm cong ty may tại Sóc Trăng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Đốc Xưởng May

Sóc Trăng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

tuyển] Quản Đốc Xưởng May

Sóc Trăng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Làm Việc Tại Sóc Trăng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Sóc Trăng

FPT Telecom Tuyển Dụng Phó Giám Đốc Chi Nhánh Kon Tum và Sóc Trăng

Sóc Trăng - Kon Tum

Nhân Viên Bán Hàng

Sóc Trăng

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Làm Việc Tại Sóc Trăng

FPT Telecom - Sóc Trăng

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Làm Việc Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng

FPT Telecom tuyển Nhân viên triển khai bảo trì mạng internet tại Sóc Trăng

Sóc Trăng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Sóc Trăng

FPT Telecom - Sóc Trăng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Sóc Trăng

Sóc Trăng

Chief Engineer - Boiler Install

HR Vietnam's ESS Client - Sóc Trăng

Site Coordinator

HR Vietnam's ESS Client - Sóc Trăng

Site Manager Cum Deputy Project Manager

HR Vietnam's ESS Client - Sóc Trăng

Site Coordinator

Sóc Trăng

Site Manager Cum Deputy Project Manager

Sóc Trăng

Site Manager Cum Deputy Project Manager

Sóc Trăng

Chief Engineer - Boiler Install

Sóc Trăng

Nhân Viên Bán Hàng

Sóc Trăng

FPT Telecom tuyển Nhân viên triển khai bảo trì mạng internet tại Sóc Trăng

Sóc Trăng

FPT Telecom tuyển Nhân Viên Bảo Trì Hạ Tầng Tại Sóc Trăng

Sóc Trăng

trang:     1 | 2    >>