78  

việc làm cong ty may tại Quảng Nam

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chủ quản QA công ty may 21

Cong ty TNHH Domex (Quang Nam) - Quảng Nam

Công nhân May

Cong ty Co phan SX-TM Huu Nghi Da Nang - Quảng Nam

Công nhân sản xuất trực tiếp (may)

Cong ty Co phan San xuat -Thuong mai Huu Nghi - Quảng Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân may (May giày XK)

Cong ty Co phan San xuat -Thuong mai Huu Nghi - Quảng Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chủ Quản QA Công Ty May

Đà Nẵng - Quảng Nam

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Công Ty May

Quảng Nam

Dệt may - Quản Lý Nhà Máy / Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Ket Doan - Quảng Nam

Dệt may - QA Manager / Supervisor

Cong Ty TNHH MTV Sedo Vinako - Quảng Nam

Dệt may - Warehouse Team Leader

Cong Ty TNHH MTV Sedo Vinako - Quảng Nam

Giám đốc điều hành Nhà máy

Cong ty Co phan Thuong mai Hung Cuong - Quảng Nam

Tuyển thợ sửa chữa xe máy, nhân viên ghi phiếu

Dia chi Cong ty: - Tam Kỳ - Hà Nội - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Line Chiết Nhà Máy Number One Chu Lai

Quảng Nam

Quản Đốc Xưởng May

Quảng Nam

Qc Supervisor Tại Nhà Máy Number One Chu Lai

Quảng Nam

Trưởng/Phó Phòng Công Nghệ

Quảng Nam - Long An

Công Tác Viên bán TOUR

TRUNG TAM DU LICH MIEN TRUNG DANANGTOUR - Quảng Nam

Cộng tác viên viết bài cho các mục của website

Day Be Net - Hội An

Nhân viên Marketing Đà Nẵng, Quảng Nam 21

Cong ty TNHH SX - DV - TM THAO VINH - Đà Nẵng - Quảng Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên PG (Quảng Nam) 17

Cong Ty CP Q Mobile - Quảng Nam

Nhân Viên PG (Quảng Nam)

Cong Ty CP Q Mobile - Quảng Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>