132  

việc làm cong ty may tại Quảng Nam

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Công Nghệ Làm Việc Tại Nhà Máy Number One Chu Lai

Quảng Nam

Công Nhân May

Quảng Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Công Ty May

Quảng Nam

Công Nhân May

Quảng Nam - 2.300.000-5.000.000₫ một tháng

Chủ Quản QA (quản Lý Chất Lượng) Công Ty May

Quảng Nam

Công Nhân May Mẫu

Quảng Nam

Công Nhân May

Quảng Nam

Nhân Viên Kỹ Thuật May

Quảng Nam - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật May

Quảng Nam

Kỹ Thuật Chuyền May + Chuyền Trưởng Chuyền May

Quảng Nam

Nhân Viên Cài Đặt Máy Mài CNc

Quảng Nam

Quản Đốc Xưởng May

Quảng Nam

Quản Đốc Xưởng May/production Manager

Quảng Nam

Công nghệ thông tin - Nhân Viên It

Cong Ty TNHH Xu Ly Chat Thai & Tu Van - Đà Nẵng - Quảng Nam - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Công Nghệ Làm Việc Tại Quảng Nam

Quảng Nam

Công Nhân Vận Hành Lò Nung

Quảng Nam

Tổ Trưởng Xử Lý Nước Công Nghiệp Và Nước Thải - Number One Chu Lai

Quảng Nam

Công Nhân Lắp Ráp

Quảng Nam

Công Nhân Cơ Khí

Quảng Nam

Công Nhân Sơn

Quảng Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>