411  

việc làm cong ty may tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân hàn thiếc(biết về máy SMT)

Cong ty TNHH KSM VINA - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân hàn thiếc(biết về máy SMT)

Cong ty TNHH KSM VINA - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Gia Công Máy

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Công nhân hàn thiếc(biết về máy SMT) 12

Cong ty TNHH KSM Vina - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp công nhân đứng máy

Bắc Giang

Tuyển Gấp Công Nhân Đứng Máy

Bắc Giang

Công nhân đứng máy 02

TNHH MTV TSVINA - Bắc Giang

Nhân Viên Gia Công Máy

Bắc Giang

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty TNHH Crystal Martin (Viet Nam) - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty TNHH Crystal Martin (Viet Nam) - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty TNHH Crystal Martin (Viet Nam) - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty TNHH Crystal Martin (Viet Nam) - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty TNHH Crystal Martin (Viet Nam) - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty TNHH Crystal Martin (Viet Nam) - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - 03 Quality Assurance and Quality Control Inspector

Cong Ty TNHH Han Bo - Hưng Yên - Bắc Giang

Quản Lý/ Quản Đốc Xưởng May 18

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Nhân viên bán hàng máy tính

Cong ty co phan Van Chien - Bắc Giang

QUẢN LÝ NHÀ MÁY BẮC GIANG

Bắc Giang

Quản Đốc Nhà Máy

Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>