315  

việc làm cong ty may tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân may

Cong ty TNHH May Yen Dũng - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Dạy May Công Nghiệp

Cong Ty TNHH Unico Global VN - Bắc Giang

Giáo viên dạy may công nghiệp

Cong ty TNHH Unico Global VN - Bắc Giang

Giáo viên dạy may công nghiệp 22

Cong ty TNHH Unico Global VN - Bắc Giang

Công nhân may, Gấp túi, Đứng máy may tự động

Cong ty CP XNK khoang san Ha Nam - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân may công nghiệp

Cong ty TNHH Sungwoo Vina - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì - Sửa chữa máy may công nghiệp

Cong Ty TNHH Crystal Martin Viet Nam - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân đứng máy

Cong ty TNHH YOOJIN VINA - Bắc Giang

Công Nhân May Công Nghiệp

Cong ty CP Thuong Mai - Dich Vu Va Dau - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân nhà máy

Cong ty CP khai thac va che bien khoang san - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân chạy máy CNC, máy xay nhựa

Cong ty TNHH MTV S.M TECH - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may lành nghề

Cong ty TNHH Youngone Bac Giang - Bắc Giang

Công nhân đứng máy sản xuất

Cong Ty Co Phan Sunpla - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Dạy May Công Nghiệp

Bắc Giang

Công nhân May Công nghiệp

TNHH Crystal Martin Viet Nam - Bắc Giang

Lái máy ủi;lái máy san

Cong ty TNHH XD va PT ha tang Anh Duong - Hà Nội - Bắc Giang

Nhân viên QC nhà máy kết cấu thép 09

Cong ty Co phan Co khi xay dung CPT Viet - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên KCS nhà máy

Cong ty CP Cong nghe Mo va Luyen kim VN - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất tại nhà máy Bắc Giang 30

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Quản Lý Sản Xuất tại nhà máy Bắc Giang

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>