290  

việc làm cong ty may tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân Vận Hành Máy

Bắc Giang

CẦN TUYỂN 500 CÔNG NHÂN MAY CÓ TAY NGHỀ VÀ CHƯA BIẾT NGHỀ

Bắc Giang - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nam Công Nhân Bộ Phận Tổ Máy

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng tổ phó chuyền may

Cong ty TNHH May Yen Dung - Bắc Giang

Nhân viên may mẫu

Cong ty CP May Viet Han - Bắc Giang

Tổ trưởng tổ phó chuyền may

Cong ty TNHH May Yen Dung - Bắc Giang

Nhân viên chỉnh máy CNC

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

nhân viên kĩ thuật viên vận hành máy Al

Cong Ty TNHH Dao tao Gia Hop Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ sửa chữa xe ô tô con ( Phần gầm máy, sơn gò hàn điện lạnh)

Garage O To Thanh Cong - Hà Nội - Bắc Giang

Nhân Viên Bán Hàng Điện Thoại - Máy Tính Thành phố Bắc Giang - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Giang

Nhân Viên Bán Hàng Điện Thoại - Máy Tính Thành phố Bắc Giang - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Giang

Nhân viên cài đặt điện thoại, máy tính tại Thành phố Bắc Giang - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Giang

Nhân viên cài đặt điện thoại, máy tính tại Thành phố Bắc Giang - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Giang

Nhân viên cài đặt điện thoại, máy tính tại Thành phố Bắc Giang - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Giang

Nhân Viên Bán Hàng Điện Thoại - Máy Tính Thành phố Bắc Giang - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Giang

Quản lý chuyền may (supervisor)

Cong ty TNHH Onechang Vina - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng, tổ phó chuyền may

Cong ty TNHH Onechang Vina - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý chuyền may (supervisor) 05

Cong ty TNHH Onechang Vina - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng, tổ phó chuyền may 05

Cong ty TNHH Onechang Vina - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó giám đốc nhà máy khoáng sản

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>