62108  

việc làm cong ty may

  

Công nhân nam nữ may hàng xuất khẩu 05

Cong Ty Co Phan May Mac Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân nam nữ may hàng xuất khẩu

Cong Ty Co Phan May Mac Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may quần áo thời trang

Cong Ty Co Phan May Mac Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may quần áo thời trang 05

Cong Ty Co Phan May Mac Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân máy may công nghiệp 05

Cong Ty Co Phan May Mac Hong Thai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân máy may công nghiệp

Cong Ty Co Phan May Mac Hong Thai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may quần áo xuất khẩu , làm tại Cầu chùa, Kiêu kỵ , Gia lâm

Cong ty may Thieu Nhat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thang Máy Hoa Hồng Cao

CONG TY TNHH THANG MAY VIET TRI - Việt Trì

Nhân viên kinh doanh Ngành máy Công trình

Cong ty Co phan Phat trien May Xay dung Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân đứng máy in. 03

Cong ty CPSX Khoa va phu kien nganh may KIM - Hà Nội

Công nhân đứng máy in. 03

Cong ty CPSX Khoa va phu kien nganh may KIM - Hà Nội

Công nhân may. 02

Cong ty TNHH May Mac Phuc Minh Vy - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân đứng máy tiện cơ 30

Cong ty TNHH che tao may duoc pham Tien Tuan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lập trình, gia công trên máy CNC

Cong ty TNHH Cong Nghe Che Tao May Va He - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lập trình, gia công trên máy CNC 27

Cong ty TNHH Cong Nghe Che Tao May Va He - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân may

CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUAT HANG MAY - Hà Nội

Công nhân đứng máy in

Cong ty CPSX Khoa va phu kien nganh may KIM - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Máy Công Cụ

CHI NHANH CONG TY CP MAY CONG CU VA THIET BI TAT - Hà Nội

Kỹ sư kinh doanh máy lu, máy công trình

Cong ty Co phan o to va may cong trinh - Hà Nội

Công nhân đứng máy in

Cong ty CPSX Khoa va phu kien nganh may KIM - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>