133835  

việc làm cong ty may

  

Nhân viên kinh doanh máy thiết bị và linh kiện máy may công nghiệp (Sales)

Chi Nhanh Tong Cong ty Co Phan May Viet Tien - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh máy thiết bị và linh kiện máy may công nghiệp (Sales)

Chi Nhanh Tong Cong ty Co Phan May Viet Tien - Hà Nội

Công nhân kiêm hàng may 15

Cong ty TNHH may xuat khau Le - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

03 Nhân Viên Kinh Doanh Máy Công Nghiệp

Cong Ty TNHH MTV May Cong Nghiep Hoang Huy - Việt Nam

Nhân viên kinh doanh máy thiết bị và linh kiện máy may công nghiệp (Sales)

Chi Nhanh Tong Cong ty Co Phan May Viet Tien - Hà Nội

Thợ Bảo trì máy may Công ngjhiệp 13

Cong ty TNHH May mac Thuong mai Mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh máy thiết bị và linh kiện máy may công nghiệp (Sales)

Chi Nhanh Tong Cong ty Co Phan May Viet Tien - Hà Nội

Kinh doanh - Công Nhân May, Mau Mẫu, Kcs, Qc, Thiết Kế, Kinh Doanh

Cong ty TNHH May Su Tủ Vàng - Việt Nam - Thun, Bern

Công Nhân May, Mau Mẫu, Kcs, Qc, Thiết Kế, Kinh Doanh

Cong ty TNHH May Su Tủ Vàng - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ thuật may và Công nhân may 08

Cong ty TNHH May Phuc Thai - Bình Dương

Công Nhân May, Mau Mẫu, Kcs, Qc, Thiết Kế, Kinh Doanh

Cong ty TNHH May Su Tủ Vàng - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển công nhân may

Tong Cong ty May 10 - Hà Nội - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dệt may - Công Nhân May

Cong ty TNHH May Su Tủ Vàng - Việt Nam - Thun, Bern

Nhân viên kinh doanh tại Hà Nội (có kinh nghiệm về máy công trình)

Cong ty TNHH May xay dung Hai Au - Hà Nội

Công nhân may tay nghề 01

Cong ty co phan may HD Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư máy và thiết bị công nghiệp 31

Cong ty TNHH may va TBCN hoa chat moi truong - Hà Nội

Công nhân may trên máy may công nghiệp

Xuong may cong nghiep Linh Nam - Hà Nội

Công nhân may trên máy may công nghiệp

Xuong may cong nghiep Linh Nam - Hà Nội

Công nhân may trên máy may công nghiệp 27

Xuong may cong nghiep Linh Nam - Hà Nội

Công nhân may trên máy may công nghiệp

Xuong may cong nghiep Linh Nam - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>