97217  

việc làm cong ty may

  

Công nhân may

Cong ty TNHH May mac xuat khau APPAREL TECH Vinh - Thanh Hóa

Công nhân may 21

Cong ty TNHH Thuong Mai va San Xuat Hang May - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân may, là công nghiệp 20

Cong ty TNHH Det May Ha Nam - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dệt may - Công Nhân May

Cong ty Co phan May Sai Gon 2 - Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân May, Là Công Nghiệp

Cong ty TNHH Det May Ha Nam - Biên Hòa

Công nhân may + Ủi + Hoàn thành

Cong ty TNHH TM DV SX May Mac XNK Xuan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may + Ủi + Hoàn thành 18

Cong ty TNHH TM DV SX May Mac XNK Xuan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật công nghệ may

Cong ty TNHH det may Trung Viet - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân may

Cong ty TNHH Thuong Mai va San Xuat Hang May - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân may, vắt sổ

Cong ty TNHH May Su Tu Vang - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân may

Co so gia cong hang may mac Dao Viet - Bình Dương

Công nhân may

Cong ty TNHH det may Trung Viet - Vinh

Công nhân may

CONG TY TNHH MAY MAI HOANG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Cong ty TNHH May tui xach Kim Thuy - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

50 Công nhân may, 2 NV may mẫu

Cong ty TNHH may mac thuong mai Mai Lan Anh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Cong ty May Viet Kim - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển 50 công nhân may

Cong ty TNHH may Van Tuong - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Cong ty Co phan may Elise - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may mẫu

Cong ty TNHH MTV may mac Binh Duong (May 3/2) - Bình Dương

Công nhân vận hành máy phay CNC

Cong ty TNHH Co Khi Che Tao May Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>