92987  

việc làm cong ty may

  

Công nhân may, là công nghiệp 20

Cong ty TNHH Det May Ha Nam - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân may 21

Cong ty TNHH Thuong Mai va San Xuat Hang May - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dệt may - Công Nhân May

Cong ty Co phan May Sai Gon 2 - Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân May, Là Công Nghiệp

Cong ty TNHH Det May Ha Nam - Biên Hòa

Công nhân may + Ủi + Hoàn thành

Cong ty TNHH TM DV SX May Mac XNK Xuan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may + Ủi + Hoàn thành 18

Cong ty TNHH TM DV SX May Mac XNK Xuan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Cong ty TNHH Thuong Mai va San Xuat Hang May - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật công nghệ may

Cong ty TNHH det may Trung Viet - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân may

Cong ty May Viet Kim - Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân May Công Nghiệp

Cong ty co phan DET MAY - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ sửa chữa máy xây dựng, máy công trình (GẤP)

Cong ty Co phan Phat trien May Xay dung Viet - Hà Nội

Công nhân may

Tong Cong ty May 10 - Hà Nội

CN May công nghiệp

Tong Cong ty co phan may Viet Tien - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Cong ty Co phan may mac Minh Anh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên QC, KCS, hoàn thành , ủi, công nhân may

Cong ty may mac Thao Quynh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Cong ty TNHH TM DV SX May Mac XNK Xuan - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Công Nhân May lương cao, kinh nghiệm 2 năm

Cong ty TNHH may Mac Mai - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân May, thợ phụ

Cong ty TNHH May Su Tu Vang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy phay CNC

Cong ty TNHH che tao may duoc pham Tien Tuan - Tp Hồ Chí Minh

Thợ sửa chữa máy xây dựng, máy công trình

Cong ty Co phan Phat trien May Xay dung Viet - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>