39  

việc làm cong ty may viet tien tại Vĩnh Long

  

Trưởng Phòng Kinh Doanh Khu Vực - kênh Điện Máy (ASM HCM or Mekong)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Vĩnh Long

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Vận Hành Máy, Bảo Trì, Bảo Dưỡng

Cong ty Co phan Hoa Nong Lua Vang - Vĩnh Long - Bình Dương

Quản Lý Chất Lượng Ngành May (qa Manager)

Vĩnh Long

Chăm sóc khách hàng - Coopmart Vĩnh Long - Nhân Viên Bán Hàng Công Nghệ

Cong ty Co phan Cong nghe so Bach Khoa BKC - Vĩnh Long

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Vĩnh Long

Cong ty Tai chinh TNHH MTV Ngan hang Viet Nam - Vĩnh Long

Kỹ Sư Nông Nghiệp Và Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh Hoặc Marketing

Vĩnh Long

Trung Cấp Điện

Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận - Lắp Đặt (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Nhân Viên Bán Hàng - Vĩnh Long

Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV Tạp Vụ (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Tài Xế (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Nhân Viên Giao Nhận - Lắp Đặt (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

NV Tạp Vụ (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Kỹ Thuật Viên Triển Khai Hạ Tầng - FPT Telecom Chi nhánh Vĩnh Long

Vĩnh Long - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Tiếng Anh (md English)

Neobags Vietnam Co.,ltd - Vĩnh Long

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Tiếng Anh (md English)

Neobags Vietnam Co.,ltd - Vĩnh Long

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Tiếng Anh (md English)

Neobags Vietnam Co.,ltd - Vĩnh Long

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Tiếng Anh (md English)

Neobags Vietnam Co.,ltd - Vĩnh Long

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Tiếng Anh (md English)

Neobags Vietnam Co.,ltd - Vĩnh Long

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Vĩnh Long

trang:     1 | 2    >>