148  

việc làm cong ty may viet nhat tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch/ Biên Dịch (Sử Dụng Được Tiếng Anh, Nhật hoặc Hàn)

Bắc Giang

Phiên Dịch/ Biên Dịch (Sử Dụng Được Tiếng Anh, Nhật hoặc Hàn)

Hà Nội - Bắc Giang - 500-1.000 $ một tháng

Phiên Dịch/ Biên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội - Bắc Giang - 500-1.000 $ một tháng

Phiên Dịch/ Biên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Giang

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Giang

Nhân viên bán hàng máy tính

Cong ty co phan Van Chien - Bắc Giang

Giám Đốc Nhà Máy Bắc Giang Hoặc Hà Nam

Hà Nam - Bắc Giang

Phiên Dịch Biết Về Máy Móc - Thiết Bị Sản Xuất

Bắc Giang

Công nhân lắp ráp điện tử

Cong ty TNHH Fuhong Precision Component - Bắc Giang

Công Nhân Kiểm Tra Châ't Lượng

Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin

Bắc Giang

Phiên dịch tiếng trung

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang

Phiên dịch tiếng trung

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang

Phiên dịch tiếng trung

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang

Phiên dịch tiếng trung

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang

Phiên dịch tiếng trung

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang

Phiên dịch tiếng trung

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang

Phiên dịch tiếng trung

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang

Phiên dịch tiếng trung

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>