10  

việc làm cong ty may viet my tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kế Toán Kho

Cong ty TNHH ITALISA Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kế hoạch 03

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Giám sát bán hàng 08

Cong ty TNHH Tribeco Mien Bac - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Giang - 20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bắc Giang - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Trình Độ Cao

Bắc Giang - 7.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Giang - 20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Trình Độ Cao

Bắc Giang - 7.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bắc Giang - 5.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp nhân viên kinh doanh

Bắc Giang