18  

việc làm cong ty may viet my tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

công nhân may và phụ may

cty tnhh san xuat & thuong mai CAM - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Xưởng May

Bắc Giang

Quản Đốc Xưởng May

Bắc Giang

Phiên dịch tiếng trung 25

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Cong ty TNHH ITALISA Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Bán Hàng tại Cửa Hàng Bắc Giang

Cong ty TNHH ITALISA Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh tại Bắc Giang

Cong ty TNHH ITALISA Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên đo đạc địa chính 25

Cong ty co phan Hung Quoc - Bắc Giang

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Bắc Ninh, Bắc Giang

Cong Ty CP Lien Doanh Dau Tu Quoc Te KLF - Bắc Ninh - Bắc Giang

Chuyên Viên Phòng Thẩm Định Tài Sản Bảo Đảm Phía Bắc

Bắc Giang

Chuyên Viên Phòng Thẩm Định Tài Sản Bảo Đảm Phía Bắc

Bắc Giang

Nhân Viên Đo Đạc Địa Chính, Cấp GCN QSDĐ 16

CTY Co Phan Hung Quoc - Bắc Giang

Chuyên Viên An Ninh Tại Bắc Giang

Bắc Giang

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Bắc Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Sản Xuất

Bắc Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình Dược Viên Otc: Bắc Ninh, Bắc Giang

Bắc Ninh - Bắc Giang

Tuyển gấp nhân viên kinh doanh

Bắc Giang