16  

việc làm cong ty may viet my tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Siêu Thị Điện Máy Văn Chiến Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Bắc Giang

Nhân Viên Kế Toán Kho

Cong ty TNHH ITALISA Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kế hoạch 03

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Phiên dịch tiếng trung 25

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Cong ty TNHH ITALISA Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Bán Hàng tại Cửa Hàng Bắc Giang

Cong ty TNHH ITALISA Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh tại Bắc Giang

Cong ty TNHH ITALISA Viet Nam - Bắc Giang

Giám sát bán hàng 08

Cong ty TNHH Tribeco Mien Bac - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên đo đạc địa chính 25

Cong ty co phan Hung Quoc - Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật Trình Độ Cao

Bắc Giang - 7.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Trình Độ Cao

Bắc Giang - 7.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Giang - 20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bắc Giang - 5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Giang - 20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bắc Giang - 5.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp nhân viên kinh doanh

Bắc Giang