23  

việc làm cong ty may viet my tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bán hàng mỹ phẩm Naris tại HN

Hà Nội - Bắc Giang

Nhân viên chỉnh máy CNC

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chỉnh máy CNC 17

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dệt may - Phó Giám Đốc Nhà Máy (Làm Việc Tại Lạng Giang, Bắc Giang)

Cong Ty Co Phan Casablanca Viet Nam - Bắc Giang

Quản lý biết tiếng Trung 02

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý tổng vụ ( tiếng Trung) 02

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ lý tiếng Trung ( giỏi) 02

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính (Tiếng Trung) 26

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý Văn Phòng tổng ( Giỏi tiếng Trung)

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế đồ họa (giỏi)

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý tổng vụ (giỏi tiếng Trung) 19

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kinh doanh quốc tế 19

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh quốc tế biết tiếng Trung 17

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật cơ khí 17

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh quốc tế biết Tiếng Anh 17

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế đồ họa (giỏi) 15

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo hành IT

Cong ty Co phan Mediamart Viet Nam - Bắc Giang

Dệt may - Chief Accountant (4 Positions- $800-$1000)

Cong Ty Youngor Smart Shirts Viet Nam - Bắc Giang - 800-1.000 $ một tháng

trang:     1 | 2    >>