23  

việc làm cong ty may viet my tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên chỉnh máy CNC

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dệt may - Phó Giám Đốc Nhà Máy (Làm Việc Tại Lạng Giang, Bắc Giang)

Cong Ty Co Phan Casablanca Viet Nam - Bắc Giang

Cán bộ kỹ thuật công trường

Tap doan Viet Vuong - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán kho

Cty TNHH SX- XK hang thu cong my nghe va - Bắc Giang

Nhân viên kỹ thuật biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý thương vụ

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ lý kinh doanh quốc tế

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên tiếng Trung

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Trợ lý kinh doanh

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật phay

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật biết Tiếng Trung 02

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cán bộ kinh doanh

Cong ty co phan dich vu va thuong mai Thong - Bắc Giang

Nhân viên phòng kỹ thuật

Cong ty co phan dich vu va thuong mai Thong - Bắc Giang

Nhân viên phòng kỹ thuật

Cong ty co phan dich vu va thuong mai Thong - Bắc Giang

Cán bộ kinh doanh

Cong ty co phan dich vu va thuong mai Thong - Bắc Giang

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty co phan dich vu va thuong mai Thong - Bắc Giang

Kế toán viên, Kế toán Tổng hợp

Tong cong ty Hoa Binh Minh - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kho làm tại Bắc Giang ( tuổi từ 28 - 36)

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Quản Lý Kho làm tại Bắc Giang ( tuổi từ 28 - 36)

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Quản Lý Kho làm tại Bắc Giang ( tuổi từ 28 - 36)

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

trang:     1 | 2    >>