18  

việc làm cong ty may viet my tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Hệ Thống Điện Máy Văn Chiiến Văn Chiến Tuyển Nhân Viên Marketing

Bắc Giang

Kế toán công nợ - chi nhánh Bắc Giang 04

Tap doan Tan A Dai Thanh - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh làm việc tại Bắc Giang 25

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng Anh 25

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên hàn tích cho phòng đánh bóng 14

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng khuôn mẫu 05

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng Trung cho phòng Tài Vụ 04

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó phòng Hành Chính 26

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tổng vụ tiếng Hàn 17

Cong ty Co phan Du lich Dich vu Dau khi - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Bắc Giang - 12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Bắc Giang

Nhân Viên Phòng Thu Mua

Bắc Giang

Trình Dược Viên OTC

Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh E.H

Bắc Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Khai Thác Hầm Lò

Bắc Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Bắc Giang