12  

việc làm cong ty may viet my tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân

CONG TY TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Rohto Mentholatum Viet Nam - Bắc Ninh - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kỹ thuật

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Bắc Giang

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Bắc Giang

Nhân viên Kỹ thuật

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Bắc Giang

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Bắc Giang

Kỹ Sư Kinh Doanh Kết Cấu Thép

Hà Nội - Bắc Giang - 700-900 $ một tháng

Tuyển dung nhân viên Nhân viên Nam kinh doanh ngày03/02/2016

Hà Nội - Bắc Giang

Chủ Quản Kinh Doanh Quốc Tế (Tiếng Anh)

Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Bắc Giang

Nhân Viên Thiết Kế - Đồ Họa

Bắc Giang

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Bắc Giang