14  

việc làm cong ty may viet my tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Trưởng Nhà Máy Bắc Giang

Bắc Giang

Kế Toán Trưởng Nhà Máy Bắc Giang 11

Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Máy Ép Nhựa, Khuôn Mẫu (nghe Nói Tiếng Trung Thành Thạo)

Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh quốc tế ( Tiếng Anh)

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Trợ lý kinh doanh quốc tế ( Tiếng Anh - Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên đối ngoại

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty CP XNK CASABLANCA Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Bắc Giang

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Bắc Giang

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Bắc Giang

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Bắc Giang

Quản Lý Kho, Kiểm Soát kho, Thủ Kho 11

Hà Nội - Bắc Giang - 5.000.000₫ một tháng