32  

việc làm cong ty may viet my tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên chỉnh máy CNC

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dệt may - Phó Giám Đốc Nhà Máy (Làm Việc Tại Lạng Giang, Bắc Giang)

Cong Ty Co Phan Casablanca Viet Nam - Bắc Giang

Tuyển 2 thợ là rèm nam giới và 2 thợ phụ may rèm

Hà Nội - Bắc Giang - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Trợ lý kinh doanh quốc tế

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Thủ kho

Cong ty Co phan Mediamart Viet Nam - Bắc Giang

Trợ lý kinh doanh quốc tế 24

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kỹ thuật OEM 21

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Trợ lý thương vụ 21

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kỹ thuật thiết kế khuôn

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kỹ thuật thiết kế khuôn 21

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Trợ lý thương vụ

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kỹ thuật OEM

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Trợ lý kinh doanh

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên thu mua biết tiếng Trung 06

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Marketting 07

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên tiếng Trung

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Marketting

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ lý tiếng Trung ( giỏi)

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên viên nhân sự phụ trách văn hóa doanh nghiệp, đào tạo

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>