18  

việc làm cong ty may giay da tại Gia Lai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư vận hành máy

Cong ty TNHH Thuong pham Atlantic Viet Nam - Gia Lai

Trợ lý nhà máy

Louis Dreyfus Commodities Viet Nam - Gia Lai

Công Nhân

Plây Ku - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Cong ty TNHH DU Hoc Quoc Te VIC - Gia Lai

Kinh doanh - Nhân Viên Bán Hàng Khu Vực (Seal Field) - Khu Vực Gia Lai - Kontum

Cong ty TNHH Hong Minh Phuc - Gia Lai

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Quản Lý Đất Đai

Cong ty TNHH Tan Hoa Anh - Plây Ku

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH Thuong pham Atlantic Viet Nam - Gia Lai

Giao dịch viên

CN Cong Ty CP Pham Nguyen tai Da Nang - Gia Lai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ bảo trì, sửa chữa

Cong ty lien doanh Pham - Asset - Gia Lai

Trưởng ca sản xuất

Cong ty TNHH Thuong pham Atlantic Viet Nam - Gia Lai

Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Gia Lai

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thủy Sản

Plây Ku - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Khu Vực (Seal Field) - Khu Vực Gia Lai - Kontum

Gia Lai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Chế Biến Thực Phẩm

Plây Ku

Nhân Viên Giao Hàng Khu Vực Gia Lai

Gia Lai

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Dược

Gia Lai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC Tại Gia Lai

Gia Lai

Kỹ Sư Chế Biến Thực Phẩm

Gia Lai