140  

việc làm cong ty luong thuc tại Trà Vinh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý chất lượng công trình

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý kỹ thuật chất lượng hàn

Trà Vinh - Trung Quốc

Giám đốc an toàn chất lượng

Trà Vinh - Trung Quốc

Phó giám đốc an toàn chất lượng

Trà Vinh - Trung Quốc

Giám đốc chất lượng

Trà Vinh - 12.000.000₫ một tháng

Nhân viên Quản Lý Chất Lượng

Trà Vinh

Nhân viên Quản Lý Chất Lượng 04

FPT Telecom - Trà Vinh

Tuyển Nhân Viên Giao Hàng Khu Vực Trà Vinh- Lương Cao

Trà Vinh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Thủy Lợi, Giao Thông

Trà Vinh - Bạc Liêu

Quản lý thi công tuabin

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý thi công điện khí

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý kỹ thuật thi công lò hơi

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý thi công lò hơi

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý kỹ thuật thi công đường ống lò hơi

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý thi công nền móng

Trà Vinh - Trung Quốc

Phó giám đốc hạng mục thi công

Trà Vinh - Trung Quốc

Phó kỹ sư trưởng thi công

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý thi công

Trà Vinh - Trung Quốc

Giám đốc kế hoạch thi công

Trà Vinh - Trung Quốc

Kỹ sư trưởng thi công

Trà Vinh - Trung Quốc

trang:     1 | 2 | 3    >>