20  

việc làm cong ty lo hoi tại Thái Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình Dược Viên - Tỉnh Thái Bình

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Viet Duc - Thái Bình

Nhân viên kinh doanh - OTC (Tỉnh Thái Bình) 20

Cong ty Co phan Duoc pham Viet Duc - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Cong Ty TNHH Pha Le Viet Tiep - Tây Ninh - Thái Bình

Biên phiên dịch tiếng Trung 15

Cong ty Co phan det soi DamSan - Thái Bình

Nhân viên bán hàng - Trình dược viên khu vực Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình

Vienbang Co,. Ltd. - Nam Định - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên - Tỉnh Thái Bình

Thái Bình

Kế toán ( Làm việc tại Thái Bình )

Mesa Group - Thái Bình

Tuyển gấp 2 Trình dược viên tỉnh Thái Bình

Dang Gia Group Viet Nam - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp

TNHH Pha Le Viet Tiep - Thái Bình

Nhân Viên Kinh Doanh (otc) - Thái Bình

Thái Bình - 3.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Thái Bình

Trình Dược Viên

Thái Bình

Tuyển Gấp Trình Dược Viên Tỉnh Thái Bình (lương Cao - Làm Gần Nhà)

Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thái Bình

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng (pgs)

Tap doan Kangaroo - Thái Bình

Tuyển trình dược viên

Hà Nội - Thái Bình

Phụ kho

Mesa Group - Thái Bình

Trưởng Phòng Nhân Sự

Thái Bình

Giám Đốc Điều Hành

Thái Bình

Nhân Viên IT

Thái Bình