25  

việc làm cong ty lo hoi tại Thái Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Đại diện bán hàng thời trang khu vực tỉnh

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Thái Bình - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Phat Trien Neo-Neon Viet Nam - Thái Bình - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch

Cong ty TNHH Phat Trien Neo-Neon Viet Nam - Thái Bình - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng kế hoạch

Cong ty TNHH Phat Trien Neo-Neon Viet Nam - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Dong Phong - Thái Bình

Dệt may - Nhân Viên Văn Phòng

Cong ty TNHH XNK May Thai Binh Duong - Thái Bình - Bình Dương

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Văn Phòng

Cong ty TNHH XNK May Thai Binh Duong - Thái Bình - Bình Dương

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Marketing

Cong Ty TNHH Thang May Thai Binh - Thái Bình

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Marketing

Cong Ty TNHH Thang May Thai Binh - Thái Bình

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Chuyên Viên Đào Tạo - Gia'm Sa't

Cong ty Co phan Van chuyen Sai Gon Tourist - Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

Nhân viên báo chí - biên tập (Là

Thái Bình - Bình Dương

Sales Supervisor - Gíam Sát Tiêu Th��

Thái Bình - Bình Dương

Sales Supervisor- Giám Sát Tiêu Thụ

Hà Nội - Thái Bình

Giám Sát Bán Hàng Tại Thái Bình

Thái Bình

Nhân Viên Kinh Doanh

Thái Bình

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (02 Người)

Thái Bình

Nhân viên phòng kế hoạch

Tat ca Muc luong - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Tat ca Muc luong - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch

Tat ca Muc luong - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng

Thái Bình

trang:     1 | 2    >>