44  

việc làm cong ty hong hai tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bán hàng tại Big C Hải Dương

Cong ty TNHH Gia dung cao cap Viet Nhat - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Gia Công Máy Thành Hình ép Nhựa

Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Nhân viên Nam biết tiếng Anh

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Nhân viên Marketing

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Tuyển nhân viên phiên dịch tiếng trung

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Nhân viên phiên dịch biết tiếng trung

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Tuyển nhân viên nhà bếp

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên biết tiếng Trung

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý sản xuất biết tiếng Trung

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Tuyển nhân viên biết tiếng trung

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chủ quản marketing

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Trợ lý phiên dịch

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Nhân viên biết tiếng Trung đi làm ngay

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Nhân viên nhà bếp

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Nhân viên biết tiếng Trung đi làm ngay

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên marketing

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Nhân viên biết tiếng Trung

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Trưởng phòng an toàn môi trường

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>