28  

việc làm cong ty hong hai tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân lắp ráp điện tử

Cong ty TNHH Fuhong Precision Component - Bắc Giang

Nhân viên nhà bếp

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Chuyên viên marketing

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Tuyển nhân viên nhà bếp

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đầu bếp

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Giám sát bán hàng

Dong Hai - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý dịch vụ khách hàng

Cong ty TNHH Chan Nuoi BSK Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý dịch vụ khách hàng

Cong ty TNHH Chan Nuoi BSK Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý dịch vụ khách hàng

Cong ty TNHH Chan Nuoi BSK Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý dịch vụ khách hàng

Cong ty TNHH Chan Nuoi BSK Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý dịch vụ khách hàng

Cong ty TNHH Chan Nuoi BSK Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý dịch vụ khách hàng

Cong ty TNHH Chan Nuoi BSK Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý dịch vụ khách hàng

Cong ty TNHH Chan Nuoi BSK Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý dịch vụ khách hàng

Cong ty TNHH Chan Nuoi BSK Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý dịch vụ khách hàng

Cong ty TNHH Chan Nuoi BSK Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Sát Tỉnh Phía Bắc

Bắc Giang

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh (Sơn)

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Cán Bộ Quản Lý Khu Vực

Bắc Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Dịch Vụ Khách Hàng

Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang

trang:     1 | 2    >>