7  

việc làm cong ty hong hai tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân Kỹ Thuật Lương 12-15 Triệu /Tháng

Bắc Giang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công Nhân Kỹ Thuật Lương 12-15 Triệu /Tháng

Bắc Giang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KINH DOANH (Nam)

Cong ty co phan cong nghiep Vinh Tuong - Bắc Giang

Nhân viên, KINH DOANH 10

Hà Nội - Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên, KINH DOANH 02

Hà Nội - Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên, KINH DOANH 03

Hà Nội - Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Chủ Quản Quản Lý Sản Xuất - Qc

CTY TNHH Dien tu Rongxin (Vietnam) - Bắc Giang