9  

việc làm cong ty hong hai tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng Trung- Anh

Tat ca Muc luong - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thống kê

Tat ca Muc luong - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết bị

Tat ca Muc luong - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ lý tổng giám đốc

Tat ca Muc luong - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh lương từ 7-10 triệu tại Bă'c Giang

Tat ca Muc luong - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kỹ thuật lắp ráp

Tat ca Muc luong - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên KCS

Tat ca Muc luong - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Bắc Giang

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Bắc Giang