19  

việc làm cong ty hoang anh tại Gia Lai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Gia Lai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bất động sản - Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY DAU TU PT XD HOANG NAM - Tp Hồ Chí Minh - Gia Lai

Phó Quản Lý Trại - Deputy Farm Manager

Gia Lai

Giám Sát Đàn - Herd Supervisor

Gia Lai

Kỹ Sư Khu Phụ Trợ - Utility Technician

Gia Lai

Giám Sát Khu Bê - Nursery Supervisor

Gia Lai

Giám Sát Thú Y - Vet Supervisor

Gia Lai

Giám Sát Hành Chính - Admin Supervisor

Gia Lai

Trưởng Ca Thức Ăn - Feeding Shift Leader

Gia Lai

Đội Trưởng Thông Tin - Info Team Leader

Gia Lai

Kỹ Thuật Bảo Trì Khu Vắt Sữa - MP Maintenance Technician

Gia Lai

Giám Sát Khu Vắt Sữa - MP Supervisor

Gia Lai

Trưởng Ca Vắt Sữa - MP Shift Leader

Gia Lai

Giám Sát Bảo Trì Và Bộ Phận Phụ Trợ - Maintenance & Utility Supervisor

Gia Lai

Nhân Viên Phối Giống - Inseminator

Gia Lai

Giám Sát Trung Tâm Thức Ăn - Feeding Supervisor

Gia Lai

Trưởng phòng QC

Gia Lai - Hưng Yên

Chuyên viên R&D

Gia Lai - Tp Hồ Chí Minh

Education Project Officer Based In Gia Lai

Gia Lai