914  

việc làm cong ty giay tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Quản Lý Sản Xuất Chuyên Ngành Giày Da

Hải Dương

Tuyển Quản Lý Sản Xuất Chuyên Ngành Giày Da

Hải Dương

Thợ thi công quảng cáo

Cong ty to chuc su kien PTC vina - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân đứng máy 28

Cong ty TNHH Dong Tam - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy 28

Cong ty TNHH Bao Bi AP (Ha Noi) - Hà Nội - Hải Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tuyển 300 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển 300 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Tuyển 300 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Hàn, Công Nghệ Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển 500 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH Ky Thuat va Thuong mai Truong Hai - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tuyển 500 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Hàn, Công Nghệ Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương

Xây dựng - Tuyển 500 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Hàn, Công Nghệ Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương

Quản đốc phân xưởng công nghệ

Cong ty Co phan Hoang Long Steel - Hải Dương

Phó quản đốc phân xưởng công nghệ

Cong ty Co phan Hoang Long Steel - Hải Dương

Chỉ huy trưởng công trường

Cong ty Co phan Dau tu Newland - Hải Dương

Tuyển Cán bộ kỹ thuật - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hadico

Cong ty co phan Dau tu va Xay dung Hadico - Hải Dương

Công nhân Kỹ thuật

Cong ty TNHH Dien tu IRISO Viet Nam - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>