25  

việc làm cong ty duoc pham tại Phú Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Gấp Trình Dược Viên OTC Tỉnh Phú Yên

Phú Yên

Xây dựng - Nhân Viên Dự Toán Công Trình

CONG TY CP XD DAU TU HAI THACH - Tuy Hòa

Nhân Viên Quy Trình Công Nghệ

CONG TY CO PHAN AN HUNG - Tuy Hòa

Kỹ sư vật liệu xây dựng 20

Cong ty CP Tap doan Hai Thach - Phú Yên

Nhân Viên Kế Hoạch - Kỹ Thuật

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Tuy Hòa

NHÂN VIÊN KCS

CONG TY CO PHAN AN HUNG - Tuy Hòa

Nhân Viên Rập Mẫu

CONG TY CO PHAN AN HUNG - Tuy Hòa

Quản Lý Kinh Doanh

Cong Ty TNHH CN Chia Chen - Phú Yên

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty TNHH CN Chia Chen - Phú Yên

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất - Biết Tiếng Trung

Cong Ty TNHH CN Chia Chen - Ninh Bình - Phú Yên

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ

Cong ty CP Tap Doan Hai Thach - Tuy Hòa

NHÂN VIÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CONG TY CO PHAN AN HUNG - Tuy Hòa

Giám sát bán hàng Kênh GT

Cong ty D&G Viet Nam - Phú Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên khảo sát

Cong ty CP Tap Doan Hai Thach - Phú Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

CONG TY CO PHAN AN HUNG - Tuy Hòa

Kỹ Sư Vật Liệu Xây Dựng

Tuy Hòa

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ

Phú Yên

Giám Sát Bán Hàng Tỉnh- Tuy Hòa

Tuy Hòa

Nhân viên quản lý hệ thống chất lượng

Tuy Hòa

Nhân viên quản lý hệ thống chất lượng

Tuy Hòa

trang:     1 | 2    >>