650  

việc làm cong ty duoc pham tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Chất Lượng Dược Phẩm

Hải Phòng

Trình dược viên Hải Phòng

Cong ty Co phan duoc pham An Hung - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh/ Trình dược viên khu vực Hải Phòng

Cong ty Co phan duoc pham An Hung - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

CTV trình dược viên OTC

Cong Ty TNHH Duoc Pham Qcm - Hà Nội - Hải Phòng

Trình dược viên OTC

Cong ty co phan duoc pham Thien Phuc - Hải Phòng

Trình dược viên OTC - ETC tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Va Thiet Bi Y - Hải Dương - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC khu vực phía Bắc

Cong ty Co phan Kinh doanh Duoc pham Chau Au - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên kênh nhà thuốc tại Hải Phòng, Tuyên Quang

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Tuyên Quang - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Coong ty TNHH Duoc Pham Nhat Tam - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Coong ty TNHH Duoc Pham Nhat Tam - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Coong ty TNHH Duoc Pham Nhat Tam - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty TNHH kinh doanh duoc Thien Thanh - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC- Hải Phòng

Cong ty TNHH DKSH Viet Nam - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC - ETC

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty Co phan Fulink Viet Nam - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc, Etc Tại Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Cong ty TNHH Thuong mai FCM - Hải Dương - Hải Phòng

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Thuong mai NaBiPhar - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý trình dược viên OTC, ETC

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Otc-Etc phát triển thị trường

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Otc, Etc khu vực toàn quốc, miền bắc

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>