608  

việc làm cong ty duoc pham tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Chạy Máy Thành Phẩm

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thuyết Trình Viên Sản Phẩm

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Về Lĩnh Vực Thực Phẩm

Hải Dương

Giám Sát Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Nguyên Vật Liệu Và Thành Phẩm ( Tại Nhà Máy Thực Phẩm)

Hải Dương

Nhân Viên Kho Thành Phẩm

Hải Dương

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm - QC

Hải Dương - 5.500.000-6.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thuyết Trình Giới Thiệu Sản Phẩm

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Việc làm H1200] Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm mới (QA)

Hải Dương - 350-500 $ một tháng

Thủ Kho Xuất Hàng Thành Phẩm

Hải Dương

Chuyên Viên Kiểm Phẩm

Hải Dương

Thủ Kho Xuất Hàng Thành Phẩm

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm (kcs Tại Hải Dương

Hải Dương

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm Đồ Gỗ Nội Thất

Hải Dương

Nhân Viên QC Sản Phẩm Nhựa

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung Bp ép Nhựa Và Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Quầy Chế Biến Thực Phẩm - Hải Dương

Hải Dương

Thủ Kho Thành Phẩm

Hải Dương

Thủ Kho Thành Phẩm

Hải Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>