332  

việc làm cong ty duoc pham tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

TRÌNH DƯỢC VIÊN VÀ CỘNG TÁC VIÊN

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Thiết Bị Công Nghệ Cao

Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình dược viên

Cong ty Co phan Duoc pham Glomed - Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình dược viên OTC

Cong ty CP Duoc Pham Hoang Giang - Bà Rịa - Vũng Tàu

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Vũng Tàu

Cong Ty TNHH Thuong Mai PM Viet Nam - Vũng Tàu

Trình Dược Viên

Cong ty TNHH Thuong Mai FCM - Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Vũng Tàu

Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Vũng Tàu

Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình Dược Viên, CTV OTC, ETC

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình Dược Viên Nhà Thuốc

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dươc Viên Khu Vực Miền Đông

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Trình Dược Viên OTC - Khu Vực Bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuyển Gấp Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc Tỉnh Đồng Nai - Bà Rịa, Vũng Tàu

Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình Dược Viên Bệnh Viện Các Tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Thành Phẩm

Bà Rịa - Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>