331  

việc làm cong ty duoc pham tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Thiết Bị Công Nghệ Cao

Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình dược viên

CONG TY TNHH THUONG MAI DUOC PHAM MINMAX - Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty CP Duoc Pham Trang Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty Co phan Duoc pham Glomed - Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong ty TNHH Thuong Mai FCM - Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CONG TY TNHH MTV THUONG MAI DICH VU DP YKPHARMA - Bà Rịa - Vũng Tàu

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CONG TY TNHH MTV THUONG MAI DICH VU DP YKPHARMA - Bà Rịa - Vũng Tàu

Giám sát bán hàng dược

Cong ty co phan dau tu thuong mai Phoenix - Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên/ bán hàng

Cong ty co phan dau tu thuong mai Phoenix - Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Trình Dược Viên Tại Hcm , Trà Vinh , Bà Rịa Vũng Tàu

Cong ty TNHH Thuong mai FCM - Trà Vinh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Vũng Tàu

Cong Ty TNHH Thuong Mai PM Viet Nam - Vũng Tàu

Trình Dược Viên

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình Dược Viên

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình Dược Viên

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Khu Vực Miền Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình Dược Viên

Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình Dược Viên Nhà Thuốc

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Trình Dược Viên OTC - Khu Vực Bà Rịa Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>