303  

việc làm cong ty duoc pham tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Trình Dược Viên Hoặc Cộng Tác Viên Phụ Trách Khu Vực Đông Nam Bộ

Bà Rịa - Vũng Tàu

NHÂN VIÊN SƯ PHẠM KỸ THUẬT IN ẤN, BAO BÌ

CONG TY CO PHAN BAO BI QUANG MINH - Vũng Tàu

Thực phẩm/DV ăn uống - Đầu Bếp Làm Việc Tại Khách Sạn 3 Sao

Cong ty TNHH SAO DAI DUONG - Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Sale Ngành Hàng Thực Phẩm (Bà Rịa - Vũng Tàu)

TRAN PHAN FOODS - Bà Rịa - Vũng Tàu - 20.000.000-40.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm Và Vệ Sinh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Bệnh Viện Bà Rịa- Vũng Tàu

Cong ty CP Merap Group - Bà Rịa - Vũng Tàu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Bệnh Viện KV Bà Rịa - Vũng Tàu 10

Cong ty Co Phan MERAP GROUP - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình Dược Viên Bệnh Viện KV Bà Rịa - Vũng Tàu

Cong ty Co Phan MERAP GROUP - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình dược viên Bà Rịa- Vũng Tàu 01

Cong ty TNHH Starphar - Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình Dược Viên Bệnh Viện

Bà Rịa - Vũng Tàu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Các Tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình Dược Viên Địa Bàn Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình Dược Viên OTC, ETC

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình Dược Viên Tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình Dược Viên Tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình Dược Viên

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình Dược Viên, Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.500.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>