43  

việc làm cong ty dien tu tại Long Xuyên

  

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật - Vận Hành Máy

Cong Ty TNHH Angimex Kitoku - Long Xuyên

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Cán Bộ-Nhân Viên Vận Hành Nhà Máy

Tap Doan Sao Mai Tinh An Giang - Long Xuyên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - [Fpt Shop An Giang] - Quản Lý Kho

Cong Ty Co Phan Ban Le Ky Thuat So FPT - Long Xuyên

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Qa) - Fpt Telecom An Giang

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Long Xuyên

Kinh doanh - Nhân Viên Bán Hàng Long Xuyên - Tân Châu - Châu Đốc

CONG TY CO PHAN PHAN PHOI PHU THAI CAN THO - Long Xuyên

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kế Toán

Cong Ty TNHH Angimex Kitoku - Long Xuyên

Giám Sát Bán Hàng - Long Xuyên, Châu Đốc, Cao Lãnh

Cong ty Trach nhiem huu han AQUA - Cao Lãnh - Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Giao Dịch Viên - Fpt Telecom An Giang

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Long Xuyên

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Qa) - Fpt Telecom An Giang

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Long Xuyên

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kế Toán

Cong Ty TNHH Angimex Kitoku - Long Xuyên

Thực phẩm/DV ăn uống - Chuyên Viên Iso, Brc

Cong Ty TNHH Angimex Kitoku - Long Xuyên

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật - Vận Hành Máy

Cong Ty TNHH Angimex Kitoku - Long Xuyên

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Kế Toán

Cong Ty TNHH Angimex Kitoku - Long Xuyên

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Kiểm Phẩm, Đóng Bao Xuất Hàng

Cong Ty TNHH Angimex Kitoku - Long Xuyên

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Chuyên Viên Iso, Brc

Cong Ty TNHH Angimex Kitoku - Long Xuyên

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kiểm Phẩm, Đóng Bao Xuất Hàng

Cong Ty TNHH Angimex Kitoku - Long Xuyên

Nhân Viên Bán Hàng Long Xuyên – Tân Châu – Châu Đốc

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kiến Trúc Sư

Tap Doan Sao Mai Tinh An Giang - Long Xuyên - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Trình Dược Viên Long Xuyên

Long Xuyên

Nhân Viên Bán Hàng nơi làm việc Châu Đốc - FPT Telecom An Giang

Long Xuyên

trang:     1 | 2 | 3    >>