1228  

việc làm cong ty co chi nhanh tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh Mở Rộng Chi Nhánh Công Ty

Bắc Ninh

Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh Mở Rộng Chi Nhánh Công Ty

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh - Đại Diện Chi Nhánh Các Tỉnh 07

Cong Ty CP Thiet Bi Y Te Viet Nhat - Phan Thiết - Bắc Ninh

Ngoại ngữ - Tuyển Nhân Viên Phòng Đào Tạo - Chi Nhánh Từ Sơn

Trung Tam Ngoai Ngu Quoc Te Ocean - Bắc Ninh

Trưởng Chi Nhánh Bắc Ninh (office Manager)

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Và Tuyển Sinh - Chi Nhánh Bắc Ninh, Hà Nội, HCM

Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Điều Hành Chi Nhánh Từ Sơn, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Công nhân Kỹ thuật

Cong ty Co Phan Vien thong FPT - Chi nhanh - Bắc Ninh

Công nhân Kỹ thuật

Cong ty Co Phan Vien thong FPT - Chi nhanh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân (nam)

Chi nhanh cong ty TNHH nha nuoc MTV xay lap - Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân (nam)

Chi nhanh cong ty TNHH nha nuoc MTV xay lap - Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân (nam)

Chi nhanh cong ty TNHH nha nuoc MTV xay lap - Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân (nam)

Chi nhanh cong ty TNHH nha nuoc MTV xay lap - Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân lao động phổ thông

Chi nhanh cong ty TNHH nha nuoc MTV xay lap - Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn inox, công nhân phổ thông

Cong ty TNHH cong nghe xu ly nuoc Luc Thang - Bắc Ninh

Thợ điện, thợ hàn inox, công nhân phổ thông

Cong ty TNHH cong nghe xu ly nuoc Luc Thang - Bắc Ninh

Công nhân Nam

Cong ty TNHH Vietinak - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ điện, công nhân phổ thông

Cong ty TNHH cong nghe xu ly nuoc Luc Thang - Bắc Ninh

Công nhân phòng chất lượng 31

Cong ty TNHH Sunway Vina - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân làm keo 26

Cong ty TNHH in an Viet Huy Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>