193  

việc làm cong ty bao bi tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân May Bao Bì

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Tiếp Nhận Bảo Hành Tại Xuân Hòa - Vĩnh Phúc

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Vĩnh Phúc

Giám Sát Bảo Trì ( NM Thức ăn Chăn Nuôi)

Cong ty TNHH Viet Cuong Vinh Phuc - Vĩnh Phúc

Giám Sát Bảo Trì ( NM Thức ăn Chăn Nuôi)

Cong ty TNHH Viet Cuong Vinh Phuc - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kỹ Thuật, Bảo Trì (nm Thức ăn Chăn Nuôi)

Cong ty TNHH Viet Cuong Vinh Phuc - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Bảo Trì

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bảo Trì ( NM Thức ăn Chăn Nuôi)

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kỹ Thuật, Bảo Trì (nm Thức ăn Chăn Nuôi)

Vĩnh Phúc

Cán Bộ Giám Sát Thi Công Thô ( Làm việc Tại Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc )

Cong Ty CP Dau Tu Hung Vuong - Vĩnh Phúc

Giám Sát Nhân Sự Bếp Ăn Công Nghiệp

Cong Ty TNHH DV An Uong Ba Sao - Vĩnh Phúc

Giám Sát Nhân Sự Bếp Ăn Công Nghiệp

Cong Ty TNHH DV An Uong Ba Sao - Vĩnh Phúc

Giám Sát Nhân Sự Bếp Ăn Công Nghiệp

Cong Ty TNHH DV An Uong Ba Sao - Vĩnh Phúc

Kế Toán Bán Hàng (Công Ty Thức ăn Chăn Nuôi)

Cong ty TNHH Viet Cuong Vinh Phuc - Vĩnh Phúc

Kế Toán Kho (Công Ty Thức ăn Chăn Nuôi)

Cong ty TNHH Viet Cuong Vinh Phuc - Vĩnh Phúc

Cán Bộ Giám Sát Thi Công Thô ( Làm việc Tại Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc )

Vĩnh Phúc - 500-700 $ một tháng

Thợ Sửa Chữa Điện Công Nghiệp

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Giám Sát Thi Công Thô ( Làm việc Tại Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc )

Vĩnh Phúc

Giám Sát Nhân Sự Bếp Ăn Công Nghiệp

Vĩnh Phúc

Giám Sát Nhân Sự Bếp Ăn Công Nghiệp

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kế Toán Công Trường

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>