402  

việc làm cong ty bao bi tại Nghệ An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Dương Vinh Hoa Tuyển Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Vinh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Đốc- Đốc Công Bảo Trì Cơ Khí

Nghệ An

Quản Đốc-Đốc Công Bảo Trì Điện

Nghệ An

Quản Đốc-Đốc Công Bảo Trì Điện

Nghệ An

Quản Đốc- Đốc Công Bảo Trì Cơ Khí

Nghệ An

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Vận Hành Máy Phay, Tiện Cnc

CONG TY TNHH ROEDERS VIET NAM - Vinh - 10.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Cơ Điện

cong ty TNHH TM- DV CSSK VINH DUC - Vinh

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện, Thợ Điện, Điện Công Nghiệp

CONG TY TNHH TMDV DIEN MINH THANH - Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện, Thợ Điện

CONG TY TNHH TMDV DIEN MINH THANH - Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện Nhà Máy

CONG TY CP CO DIEN TUAN PHUONG - Vinh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Cơ Điện Và Bảo Trì Máy

CONG TY TNHH TM SX DV VC VINH CUONG - Vinh

Nhân viên bảo vệ nhà hàng

Cong ty TNHH Sy Phu - Vinh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Bảo hiểm/Tư vấn - Nhân Viên Bán Hàng Qua Truyền Hình

CONG TY TNHH MTV THUONG MAI LAM HAI - Vinh

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han ADC - Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Bảo Vệ Khách Sạn

Nghệ An

Nhân Viên Bảo Trì

Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bảo Vệ Khách Sạn

Nghệ An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì

Vinh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì

Vinh

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì

Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>