252  

việc làm cong ty bao bi tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Cong Ty TNHH Thuc An Chan Nuoi Hoa Ky - Hải Dương

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Hải Dương - Hoa Kỳ

Giám Sát Bảo Trì/ Maintenance Supervisor (Hải Dương)

Coats Phong Phu - Hải Dương

Tổ Trưởng Khu Bao Gói

Hải Dương

Kỹ Sư Bảo Hộ Lao Động

Hải Dương

Công nhân vận hành lò hơi 03

Cong ty TNHH Bao Bi AP (Ha Noi) - Hà Nội - Hải Dương

Thư Ký Công Đoàn

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Công nhân cơ khí lành nghề

Cong ty co phan Gom My - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí lành nghề 30

Cong ty co phan Gom My - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiến trúc sư công trình 25

Cong ty Cp xay dung va Thuong Mai Dong Son - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên công nghệ thông tin (IT)

Cong ty TNHH thuong mai VHC - Hải Dương

Nhân viên công nghệ thông tin

Cong ty TNHH Tin hoc Gon Ta - Hải Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Xưởng May (200-300 Công Nhân)

Cong Ty TNHH Soi Vi Son - Hải Dương - 600-1.200 $ một tháng

Dệt may - Quản Đốc Xưởng May (200-300 Công Nhân)

Cong Ty TNHH Soi Vi Son - Hải Dương - 600-1.200 $ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tuyển 300 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Hàn Công Nghệ Cao (Trình Độ 3G, 4G, 5G, 6G)

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 6.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển 300 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Tuyển 300 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công nhân sơn hỗ trợ QC

Hải Dương

Quản Đốc Xưởng May (200-300 Công Nhân)

Hải Dương - 600-1.200 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>