564  

việc làm cong ty bao bi tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo trì, giám sát, sửa chữa máy móc thiết bị

Hải Dương

Thợ bảo trì chuyên ngành điện công nghiệp

Cong ty TNHH Mascot Viet Nam - Hải Dương

Xây dựng - Công Nhân Lắp Đặt Thiết Bị Cơ Khí; Nguội Lắp Ráp Cơ Khí

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Lắp Đặt Thiết Bị Cơ Khí

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Lắp Đặt Thiết Bị Cơ Khí

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Lắp Đặt Thiết Bị Cơ Khí

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lắp Đặt Thiết Bị Cơ Khí; Nguội Lắp Ráp Cơ Khí

Điện Biên Phủ - Hải Dương - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lắp Đặt Thiết Bị Cơ Khí; Nguội Lắp Ráp Cơ Khí

Hải Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lắp Đặt Thiết Bị Cơ Khí

Điện Biên Phủ - Hải Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì

Cong ty co phan thiet bi cau truc Viet Nhat - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì sửa chữa

Cong ty co phan thiet bi cau truc Viet Nhat - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Masan HD - Hải Dương

Nhân Viên Cơ Khí Bảo Trì

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Masan HD - Hải Dương

Nhân viên Bảo vệ

Cong ty TNHH Soi Vi Son - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ bảo trì chuyên ngành điện tự động hóa

Cong ty TNHH Mascot Viet Nam - Hải Dương

Nhân viên bảo hành(sản phẩm điện máy)

Cong ty TNHH thuong mai VHC - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV bảo dưỡng máy móc

Cong ty TNHH Chemilens Viet Nam - Hải Dương

Nhân viên lắp đặt và bảo hành

Cong ty TNHH thuong mai VHC - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Bảo Trì

Cong ty Co Phan Cong Nghe RT - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Tư Vấn Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>