39243  

việc làm cong ty bao bi

  

Công nhân sản xuất bao bì túi nilon

TNHH DTTM va San xuat Bao Bi Tuan Ngoc - Hà Nội - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công ty Bao bì Tuấn Ngọc cần tuyển công nhân sản xuất

Bao Bi Tuan Ngoc - Hà Nội - 8.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Tiện, Phay Bào

CONG TY TNHH KY THUAT THIET BI CO KHI THANH - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển bộ phận công nhân sản xuất bao bì, sản phâm, nhân viên làm kho

cong Ty TNHH ha thanh - Hà Nội

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

CONG TY CP TON DONG A - Bình Dương

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Vận Hành Máy - Bảo Trì Máy

Cong ty TNHH TM DV Tan Hiep Phat - Vinh

Công nhân sản xuất bao bì nilon 22

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cán bộ Bảo trì, bảo dưỡng thiệt bị công nghiệp

Cong ty co phan Tieu chuan Viet - Hà Nội

Công nhân vận hành máy sản xuất bao bì

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất bao bì

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cắt, thổi, in bao bì 19

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy sản xuất bao bì

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất bao bì

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất bao bì 19

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy sản xuất bao bì 19

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất bao bì nilon

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cắt, thổi, in bao bì

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì thiết bị công nghiệp

Cong ty Nhua hang khong cao cap - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì thiết bị công nghiệp 17

Cong ty Cp Nhua cao cap Hang khong APLACO - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Chuyên Viên Quản Trị Bảo Hành

Cong Ty Co phan O To Do Thanh - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>