73849  

việc làm cong ty bao bi

  

Tuyển 15 Công nhân Sản xuất Bao bì (Bao tải dứa)

Cong ty TNHH Bao Bi Minhh Hoang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân thành phẩm bao bì

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Tan Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân thành phẩm bao bì

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Tan Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân thành phẩm bao bì

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Tan Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân thành phẩm bao bì

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Tan Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân thành phẩm bao bì

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Tan Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân thành phẩm bao bì

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Tan Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân thành phẩm bao bì

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Tan Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân thành phẩm bao bì

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Tan Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân thành phẩm bao bì

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Tan Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân thành phẩm bao bì

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Tan Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân thành phẩm bao bì 21

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Tan Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân thành phẩm bao bì

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Tan Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Tuyển Nhân Viên Kcs - Kn Trong Ngành Bao Bì

Cong ty CP Bao bi nhua A Chau - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân kéo chỉ, may bao bì 06

Cong ty TNHH bao bi Minh Hoang - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công ty giấy bao bì Hải Nam tuyển dụng công nhân

Cong ty giay bao bi Hai Nam tuyen dung cong - Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Công ty giấy bao bì Hải Nam tuyển dụng công nhân

Cong ty giay bao bi Hai Nam tuyen dung cong - Hải Phòng - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng công nhân - Công ty giấy bao bì Quốc tế

Cong ty giay bao bi Quoc te tuyen dung cong - Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Công ty giấy bao bì Quốc tế Bình An tuyển dụng công nhân

Cong ty giay bao bi Quoc te Binh An tuyen - Hải Phòng

công nhân bao bì

cong ty TNHH BAO BI HIEP NGUYEN - Long An - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>