25645  

việc làm cong ty bao bi giay

  

Công Nhân Sản Xuất Bao Bì Giấy

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Bao Bì Giấy

Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân Vận Hành Máy (trong Ngành Bao Bì Giấy Thùng Carton)

Tp Hồ Chí Minh

Công ty Giày AL( Quận Bình Tân) tuyển Nam Nữ bảo vệ

Hà Nội - 4.200.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Qa / Qc Ngành Bao Bì Giấy

Cong ty TNHH Bao Bi Thong Minh IntBOX - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Kinh Doanh Bao Bì Giấy Lương Trên 10 Triệu

Cong ty TNHH Bao Bi Thong Minh IntBOX - Việt Nam - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Bao Bì Giấy Carton

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kỹ Thuật Bao Bì Giấy

Tp Hồ Chí Minh

Thợ Đứng Máy Sóng Bao Bì Giấy

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Bao Bì Giấy

Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Bao Bì Giấy

Tp Hồ Chí Minh - 500-700 $ một tháng

Quản Đốc Xưởng Bao Bì Giấy

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Qa / Qc Ngành Bao Bì Giấy

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Bao Bì Giấy

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Bao Bì Giấy

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Bao Bì Giấy

Long An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Xưởng Bao Bì Giấy

Tp Hồ Chí Minh - 20.000.000₫ một tháng

Thợ Đứng Máy (cán Cắt, In Máy) Trong Ngành Bao Bì Giấy Thùng Carton

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế Ngành In Và Bao Bì Giấy

Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Ngành In Và Bao Bì Giấy

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>