60456  

việc làm cong trinh giao thong

  

Kỹ sư công trình giao thông 01

Cong ty Co phan Dau tu va Xay dung Nang - Hà Nội

Giám sát công trình giao thông 17

Cong ty co phan tu van dau tu phat trien - Hà Nội

Chỉ huy trưởng công trình giao thông

Cong ty TNHH TM Xay dung Binh Anh - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Cán bộ kỹ thuật công trình giao thông

Cong ty TNHH TM Xay dung Binh Anh - Hưng Yên

Chỉ huy trưởng công trình Giao thông 05

Cong ty Co phan Tap doan Quoc te Dong A - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Trưởng Phòng Kiến Trúc Công Trình

Cong ty CP Thuong mai Cong nghe va Xay dung - Hà Nội

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH XD TTNT Con Kien Vang - Đồng Bằng Sông Hồng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng Công Trình Thủy

Cong ty TNHH Nam Dai Viet - Việt Nam

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Kinh Doanh Công Trình

Cong ty CP Xay dung TRUONG KY NGUYEN - Đông Nam Bộ

Kỹ sư công trình giao thông

Cong ty Co phan Dau tu va Xay dung Nang - Hà Nội

Kỹ sư Tư vấn giám sát thi công công trình giao thông

Cong ty Co phan Tu van Cong nghiep Binh Minh - Hà Đông - Đông Hà - 10.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Cán Bộ Kỹ Thuật Công Trình

CONG TY CO PHAN HA DO 4 - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CONG TY CO PHAN HA DO 4 - Vị Thành

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

Cong ty Co phan Tu van cong nghe, thiet bi - Việt Nam

Kỹ Sư Thiết Kế Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Và Giao Thông

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Giao Thông

Hưng Yên

Kỹ Sư Thiết Kế Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Và Giao Thông

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Giao Thông

Hưng Yên

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Giao Thông

Hưng Yên

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Thi Công Công Trình Giao Thông Và Ép Cọc

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>