18484  

việc làm cong tac xa hoi

  

Chuyên viên công đoàn và công tác xã hội

Cong ty THHH MTV XD TM DV Vuong Quynh - Tp Hồ Chí Minh

Cộng Tác Viên Mạng Xã Hội

Tai Ho, Hong Kong - Tp Hồ Chí Minh

cần tuyển cộng tác viên đăng bài trên các trang mạng xã hội

Hà Nội - 3.000.000-4.500.000₫ một tháng

Tuyển cộng tác viên kinh doanh khung kèo xà gồ thép mạ

CONG TY CP SX TM DV DAI LOI PHAT - Tp Hồ Chí Minh

Kế toán bán hàng có khả năng đi công tác xa

Cong Ty TNHH May Tui Xach Minh Tien ( MITI) - Tp Hồ Chí Minh

Cộng tác viên thu hồi nợ qua điện thoại

CONG TY TAI CHINH TNHH MTV NGAN HANG VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh - 3.800.000₫ một tháng

Nhân viên Xã Hội

Trung tam bao tro xa hoi Nha May Man - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Xã Hội 02

Trung tam bao tro xa hoi Nha May Man - Tp Hồ Chí Minh

Cộng Tác Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại 06

FE Credit - VPBank Consumer Finance - Tp Hồ Chí Minh

Cộng Tác Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

FE Credit - VPBank Consumer Finance - Việt Nam

Luật/Pháp lý - Cộng Tác Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại (Full-Time)

NGAN HANG TMCP VIET NAM THINH VUONG (VPBANK) - CHI - Tp Hồ Chí Minh

Bưu chính viễn thông - Cộng Tác Viên Khôi Phục Và Thu Hồi Thiết Bị

Đà Nẵng

Nhân viên truyền thông xã hội

Cong Ty Co Phan Phong Phu Sac Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Truyền Thông Xã Hội

Cong Ty Co Phan Phong Phu Sac Viet - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Truyền Thông Mạng Xã Hội (Senior Social Media Executive)

Cong Ty TNHH MTV Truyen Thong So Quoc Te IDM - Việt Nam

Biên tập viên nội dung dịch vụ Mạng âm thanh xã hội 1340

Cong ty Co phan Cong nghe Ky thuat Vtech - Hà Nội

Chuyên gia xã hội học

Cong ty Tin hoc Thuong mai Cong nghe ICT - Hà Nội

Nhân viên Marketing Online mạng xã hội

Cong ty co phan Max Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên marketing online mạng xã hội - parttime

Cong ty TNHH Don Bay So - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển gấp Chuyên Viên Nhân Sự (tiền lương + bảo hiểm xã hội)

Cong ty CP Tap doan Nhua Dong A - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>