18508  

việc làm cong tac xa hoi

  

cần tuyển cộng tác viên đăng bài trên các trang mạng xã hội

Hà Nội - 3.000.000-4.500.000₫ một tháng

CTV Tin Tức (thế Giới-công Nghệ-xã Hội-kinh Doanh)

Tp Hồ Chí Minh

Cộng tác viên kinh doanh khung kèo xà gồ thép mạ

CONG TY CP SX TM DV DAI LOI PHAT - Tp Hồ Chí Minh

Cộng Tác Viên Kinh Doanh Khung Xà Gồ Thép Mạ

CONG TY CP SX TM DV DAI LOI PHAT - Tp Hồ Chí Minh

Cộng Tác Viên Kinh Doanh Khung Xà Gồ Thép Mạ

Tp Hồ Chí Minh

Cộng tác viên kinh doanh khu vực xã

Hải Dương

Cộng tác viên kinh doanh khung xà gồ thép mạ

Tp Hồ Chí Minh

Phóng viên kinh tế xã hội

Bao Cong Ly va Xa hoi - Hà Nội

Nhân viên Xã Hội

Trung tam bao tro xa hoi Nha May Man - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên viên Marketing Online và Mạng xã hội

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên truyền thông xã hội (Community Officer or Social media executive)

Cong Ty Co Phan Phong Phu Sac Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên truyền thông xã hội (Community Officer or Social media executive)

Cong ty co phan Phong Phu Sac Viet - Việt Nam

Marketing Online, Truyền thông Online, Quản trị mạng xã hội

Cong ty CP tu van BDS Venusland - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Biên tập viên nội dung dịch vụ Mạng âm thanh xã hội 1340

Cong ty Co phan Cong nghe Ky thuat Vtech - Hà Nội

Ngoại ngữ - Gia'm Đô'c Kiểm Toán Xã Hội (Compliance Manager)

Cong ty TNHH Worldon (Viet Nam) - Việt Nam

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Và Làm Hồ Sơ Lương - Bảo Hiểm Xã Hội

Cong Ty TNHH TDA - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng Đài viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh tế - Xã hội

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Tổng Đài viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh tế - Xã hội

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>