57333  

việc làm cong nhan san xuat

  

Công nhân sản xuất

Cong ty CP san xuat va thuong mai NEWPRO - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

Cong ty CP san xuat va thuong mai Newpro - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất bao bì nilon

Cong ty TNHH dau tu thuong mai va san xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

Cong ty CP san xuat va thuong mai NEWPRO - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy sản xuất bao bì

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất bao bì

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất bao bì

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy sản xuất bao bì

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất bao bì nilon

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất chỉ may, chun-dây các loại

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai Trung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân xưởng sản xuất

Cong Ty TNHH San Xuat Thuong Mai Dich Vu Nhat - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

CONG TY CO PHAN SAN XUAT CUA CHAU AU - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân sản xuất cửa nhôm kính, cửa nhựa lõi thép

Cong ty TNHH San Xuat Thuong Mai va Xay Lap - Hà Nội

Công nhân đứng máy dây chuyền sản xuất

Nha may san xuat bao bi bat nhua Tu Phuong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất ( cần tuyển GẤP)

Co so san xuat do choi Ngoc Binh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

Co so san xuat do choi Ngoc Binh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

Co so san xuat Bun Tuoi - Tiền Giang

Công nhân sản xuất , lắp đặt các hạng mục cửa

Cong ty TNHH Dao ao va cung nhan luc Tuan - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>