54491  

việc làm cong nhan san xuat

  

Công Nhân Sản Xuất - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Long

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Hai Long - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Long

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Hai Long - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Long

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Hai Long - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Long

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Hai Long - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT Văn Phòng - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Long

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Hai Long - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT Văn Phòng - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Long

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Hai Long - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT Văn Phòng - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Long

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Hai Long - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Sản Xuất Sơn

Cong ty TNHH Son The He Moi - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Lao Động

Cong ty TNHH Thiet Bi Giao Duc BAVICO - Tp Hồ Chí Minh

Thực phẩm/DV ăn uống - Công Nhân Sản Xuất

Cong ty Co phan Thuc Pham Thien Huong - Việt Nam

Tuyển Công Nhân Sản Xuất Bao Bì Mềm - Lương 5-7 Triệu

Cong ty TNHH DT TM va SX Bao bi Tuan - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Vận Hành Máy

Cong ty CP Siam Brothers Viet Nam - Việt Nam

Tuyển công nhân sản xuất nước ngọt pepsi

cong ty Co phan XNK va Dich Vu TM Hong - Hà Nội - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất Bao Bì Nilon

Cong ty TNHH DT TM va SX Bao bi Tuan - Hà Nội

Công Nhân Vận Hành Dây Truyền Sản Xuất

Cong ty Co phan Inox Hoa Binh - Hưng Yên

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân

Cong ty TNHH Cung ung thuc pham Metro - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công Ty May Xuất Khẩu

CONG TY TNHH THAI SON S.P - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân sản xuất nước ngọt

Cong Ty DVTM Hong Ha - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Lắp Đặt, Hàn

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân sản xuất nước ngọt

Cong Ty DVTM Hong Ha - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>