70084  

việc làm cong nhan san xuat

  

Công nhân sản xuất bao bì nilon

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất chỉ may, chun-dây các loại

Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Trung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất chỉ may, chun-dây các loại

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai Trung Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất cửa nhôm kính

Cong ty san xuat dan dung va dich vu Hai - Hà Nội - 4.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất tôn lợp mái nhà

Cong ty CP San Xuat Ton Mau Poshaco - Hà Nội

Công nhân xưởng sản xuất

Cong Ty TNHH San Xuat Thuong Mai Dich Vu Nhat - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân xưởng sản xuất

Cong Ty TNHH San Xuat Thuong Mai Dich Vu Nhat - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Cơ Khí (Cắt, Hàn, Tiện)

Cong Ty Co Phan Dau Tu San Xuat Va Thuong - Việt Nam

Công nhân sản xuất cửa nhôm kính, cửa nhựa lõi thép

Cong ty TNHH San Xuat Thuong Mai va Xay Lap - Hà Nội

Giám sát công nhân tại xưởng sản xuất

Cong ty TNHH san xuat thuong mai va xuat nhap - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Sản Xuất

Doanh Nghiep Thuong mai Va San Xuat Den Trang Tri - Hà Nội - 4.500.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất ( cần tuyển GẤP)

Co so san xuat do choi Ngoc Binh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

Co so san xuat do choi Ngoc Binh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Sản Xuất

Doanh Nghiep Thuong mai Va San Xuat Den Trang Tri - Hà Nội - 4.500.000₫ một tháng

Công nhân ngành sản xuất đế giày

Cong ty TNHH cung ung nhan luc Nhan Kiet - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Vận Hành Máy In

Cong Ty TNHH Nhan Bao Bi Vi Na Uc Ha - Hà Nội

Công nhân sản xuất

Co so san xuat Bun Tuoi - Tiền Giang

Công nhân sản xuất cửa nhôm kính

Cong ty CP xuat nhap khau va xay dung Viet - Hà Nội

Công nhân sản xuất cửa nhôm kính

Cong ty CP xuat nhap khau va xay dung Viet - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>