74993  

việc làm cong nhan san xuat

  

Sản xuất/Vận hành sản xuất - 100 Công Nhân Sản Xuất

Cong Ty Co Phan San Xuat Nhua Duy Tan - Cà Mau - Bình Thuận

Xây dựng - [Newpro] Công Nhân Sản Xuất Tại Hn

Cong Ty CP San Xuat Va Thuong Mai NewPro - Hà Đông - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - [Newpro] Công Nhân Sản Xuất Tại Hn

Cong Ty CP San Xuat Va Thuong Mai NewPro - Hà Đông - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - [Newpro] Công Nhân Sản Xuất Ko Yc Kinh Nghiệm

Cong Ty CP San Xuat Va Thuong Mai NewPro - Hà Đông - Hà Nội

Cần tuyển gấp Công nhân cơ khí sản xuất kệ công nghiệp

Cong ty Co Khi - Tp Hồ Chí Minh - 180.000-200.000₫ một ngày

Công Nhân Sản Xuất

Cong ty Co Phan Lucky House Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất

Cong ty Co Phan Lucky House Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất

Cong ty Co Phan Lucky House Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân (Lò Hơi)

Cong ty TNHH Dau An Honoroad Viet Nam - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Công Nhân Sản Xản Xuất

Tong Cong Ty Cong Nghe Sinh Hoc R.E.P Biotech - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Chà Nhám

Cong ty TNHH SecureMan Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Sản Xản Xuất

Tong Cong Ty Cong Nghe Sinh Hoc R.E.P Biotech - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân

Cong ty TNHH SecureMan Viet Nam - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Kỹ Thuật Đúc

Cong ty TNHH Excellence Team Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Sản Xuất

Cong ty TNHH Excellence Team Viet Nam - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Công Nhân Vận Hành Dây Chuyền Sản Xuất

Cong ty CP KIM TIN MDF - Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Lắp Ráp Linh Kiện Điện Tử

Cong ty co phan Viettronics Tan Binh. - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất Bộ Phận Kho

Cong ty TNHH Thuc pham Tan Viet Nhat - Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân Sản Xuất Bộ Phận Kho

Cong ty TNHH Thuc pham Tan Viet Nhat - Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân Sản Xuất( Kính Xây Dựng- Nhôm Kính)

Cong ty TNHH MTV SX - XD va TM Hung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>