47524  

việc làm cong nhan san xuat

  

Công nhân sản xuất bao bì nilon

Cong ty TNHH dau tu thuong mai va san xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất 29

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân xưởng sản xuất nội thất gỗ. 26

Cong ty CP San xuat do go XT - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất bao bì nilon 22

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất 22

Cong ty CP san xuat va thuong mai NEWPRO - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất cửa nhựa, cửa nhôm,.. 20

Cong ty co phan san xuat va thuong mai dich - Hà Nội

Công nhân sản xuất

Cong ty CP san xuat va thuong mai NEWPRO - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất cửa nhựa, cửa nhôm

Cong ty co phan san xuat va thuong mai dich - Hà Nội

Công nhân sản xuất

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất bao bì

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy sản xuất bao bì

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất bao bì 19

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất bao bì nilon

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy sản xuất bao bì

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất bao bì

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy sản xuất bao bì 19

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

Cong ty CP san xuat va thuong mai NEWPRO - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân xưởng sản xuất nội thất gỗ. 16

Cong ty CP San xuat do go XT - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân xưởng sản xuất nội thất gỗ

Cong ty CP San xuat do go XT - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>