61  

việc làm cong nhan khu cong nghiep tại Tiền Giang

  

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh ( Công Ty Nicotex Tiền Giang)

Cong ty co phan Nicotex - Tiền Giang

Công nhân VP (tiếng Nhật) 17

Cong Ty THHH Nissei Electric Viet Nam - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân Nữ 05

Cong ty TNHH Nissei Electric Mytho - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Phân Npk, Hữu Cơ

CONG TY TNHH HIEP THANH - Tiền Giang

Nhân Viên Phòng Nghiệp Vụ (Tiếng Anh)

Tiền Giang

Trình Dược Viên Khu Vực Miền Nam

Tiền Giang

Tuyển Gấp Trình Dược Viên OTC Khu Vực Long An - Tiền Giang

Long An - Tiền Giang

Nhân viên Văn Phòng / Kỹ thuật biết Tiếng Nhật

CONG TY TNHH NISSEI ELECTRIC MYTHO - Tiền Giang

Nhân viên an toàn lao động - HSE 03

Cong ty TNHH Nissei Electric Mytho - Tiền Giang

Nhân viên thị trường

Cong ty Co phan Quat Viet Nam (ASIA FAN) - Tiền Giang

Nhân viên bảo vệ

Cong ty CP dich vu bao ve Trung Kien - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng ngành dược/ trình dược viên

Cong Ty TNHH Phuc Thien Sinh - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH THEP LA MA SONG THAN - Bến Tre - Tiền Giang

Nhân Viên Bán Hàng

Tiền Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch

Tiền Giang

Nhân Viên Kế Toán

Tiền Giang

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

Tiền Giang

Nhân Viên Hậu Cần Kinh Doanh

Tiền Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Mỹ Tho

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Mỹ Tho

trang:     1 | 2 | 3    >>