73  

việc làm cong nhan khu cong nghiep tại Tiền Giang

  

Tuyển Gấp 400 Công Nhân Làm Việc Tại Khu CN Long Giang (tiền Giang)

Tiền Giang - 4.500.000-6.000.000₫ một tháng

Công nhân làm việc trong công ty

NISSEI ELECTRIC MY THO - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân làm viêc trong công ty

NISSEI ELECTRIC MY THO - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp 500 Công Nhân Nữ Lắp Ráp Điện Tử Làm Việc Tại Tiền Giang

Tiền Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Nghiệp Vụ

Tiền Giang

Giám Sát Kinh Doanh - Khu Vực Tiền Giang/ Trà Vinh

Trà Vinh - Tiền Giang

Tuyển Gấp Trình Dược Viên OTC Khu Vực Long An - Tiền Giang

Long An - Tiền Giang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Kinh Doanh Miền Tây

Cong Ty CP Duoc Thu Y Cai Lay - Mekovet - Tiền Giang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty CP Duoc Thu Y Cai Lay - Mekovet - Tiền Giang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Đại Diên Kinh Doanh Tại Long An, Tiền Giang

Cong ty TNHH TM Thai Phong - Long An - Tiền Giang

Nhân viên hành chính tổng hợp

Cong ty Co phan Dau tu Tay Bac - Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Nhân sự

Cong ty Co phan Ba An - Tiền Giang

Nhân Viên Nhân Sự

Tiền Giang

Nhân Viên Phân Phối Giao Hàng Tại Tiền Giang

Tiền Giang

Nhân viên Kế toán

Tiền Giang

Giám Đốc Khách Hàng Cá Nhân

Tiền Giang

Nhân Viên Logistic

Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Nhân sự

Tiền Giang

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

Tiền Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>