261  

việc làm cong nhan khu cong nghiep tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kỹ Thuật Làm Việc Tại Khu Công Nghiệp Samsung Phổ Yên - Thái Nguyên

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp Tại Bắc Ninh, Thái Nguyên

Thái Nguyên - Bắc Ninh

Công nhân

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân- Lao động phổ thông

Thái Nguyên

Tuyển công nhân- Lao động phổ thông

Thái Nguyên

Tuyển công nhân- Lao động phổ thông

Thái Nguyên

Tuyển công nhân- Lao động phổ thông

Thái Nguyên

Samsung Thái Nguyên tuyển dụng công nhân viên

Thái Nguyên

Công nhân sản xuất

Thái Nguyên

Samsung Thái Nguyên tuyển dụng công nhân viên

Thái Nguyên

Samsung Thái Nguyên tuyển dụng công nhân viên

Thái Nguyên

Samsung Thái Nguyên tuyển dụng công nhân viên

Thái Nguyên

Tuyển Công Nhân

Thái Nguyên

Samsung Thái Nguyên tuyển dụng công nhân viên

Thái Nguyên

Công nhân sản xuất

Thái Nguyên

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Công Trường (tiếng Hàn)

Thái Nguyên

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Công Trường (tiếng Hàn)

Thái Nguyên

Nhân viên lái xe - khu vực Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nhân viên lái xe - khu vực Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nhân Viên Kĩ Thuật Đo Lường - khu vực Thái Nguyên

Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>