113  

việc làm cong nhan khu cong nghiep tại Thái Bình

  

Nhân viên kinh doanh dầu nhớt công nghiệp

Cong ty TNHH Nguon Chuyen Viet - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Lĩnh Vực Công Nghiệp

Hà Nội - Thái Bình

Kỹ sư công nghiệp

Thái Bình

Tuyển 1000 Công nhân Kỹ thuật - TOÀN QUỐC - Đi làm ngay

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Hà Nội - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư kỹ thuật - 1000 Công nhân Kỹ thuật

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Hà Nội - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Liên tục tuyển 1000 công nhân kỹ thuật - Đi làm ngay

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Hà Nội - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển 1000 Kỹ sư + Công nhân Kỹ thuật - TOÀN QUỐC - Đi làm ngay

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Hà Nội - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Liên tục tuyển 1000 công nhân kỹ thuật - Đi làm ngay

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Hà Nội - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển 1000 Công nhân Kỹ thuật - TOÀN QUỐC

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Hà Nội - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân

Hải Phòng - Thái Bình

Nhân Viên Kế Toán Xây Dựng Công Trình

Thái Bình

Nhân viên bán hàng - Trình dược viên khu vực Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình

Vienbang Co,. Ltd. - Nam Định - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Cộng Tác Viên Kinh Doanh (Hcm)

Thái Bình - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Bảo Vệ Công Trường

Thái Bình

Kế Toán Công Trường

Thái Bình

Cộng Tác Viên (freelance)

Thái Bình

Chuyên Viên Dự Toán Công Trình Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

Chuyên Viên Thiết Kế - Giám Sát Thi Công Công Trình Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Miền Bắc

Hà Nội - Thái Bình

Trình dược viên khu vực Thái Bình, Nam Định

Vienbang Co,. Ltd. - Nam Định - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>