158  

việc làm cong nhan khu cong nghiep tại Thái Bình

  

Công nhân

Cong ty Co phan CERINCO - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân xưởng cơ (Nhà máy sản xuất) 16

Cong ty TNHH Thang May Thai Binh - Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

Thực phẩm/DV ăn uống - Công Nhân

Cong ty TNHH San Xuat Kinh Doanh Xuat Nhap Khau - Thái Bình

Công Nhân Vận Hành - Bảo Dưỡng

Thái Bình

Nhân Viên Ngân Hàng Khu Vực Miền Nam

Ngan hang TMCP Phuong Dong OCB - Thái Bình

TRƯỞNG PHÒNG THI CÔNG

Thái Bình

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

Thái Bình

Cộng Tác Viên (freelance)

Thái Bình

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực (super Visor)

Thái Bình

Kỹ sư nông nghiệp 26

Cong ty CPTM duọc VTYT Khải Hà - Thái Bình

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty Co phan CERINCO - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên viên hành chính - nhân sự tổng hợp 21

Cong ty Co phan CERINCO - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng (VINFASHION)

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên viên hành chính - nhân sự tổng hợp

Cong ty Co phan CERINCO - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kho siêu thị Trần Anh Thái Bình 16

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Thái Bình

Nhân viên tổ điện (xưởng điện - NMSX) 15

Cong ty TNHH Thang May Thai Binh - Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Máy, Điện tử, Điện Thoại tại Thái Bình - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thái Bình

Nhân Viên Thu Ngân Điện Máy tại Thái Bình - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thái Bình

Nhân viên lắp đặt thang máy 15

Cong ty TNHH Thang May Thai Binh - Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

Nhân Viên Thu Ngân Cửa hàng ICT tại Thái Bình- VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thái Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>