203  

việc làm cong nhan khu cong nghiep tại Thái Bình

  

Kỹ thuật dân dụng và công nghiệp

Cong ty TNHH Lam Linh - Thái Bình

Chuyên viên Kinh Doanh (Thiết bị Công nghiệp)

Thái Bình - 15.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Kinh Doanh (Thiết bị Công nghiệp)

Thái Bình - 15.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trưởng Kinh Doanh Khu Vực Tây Nam Bộ (Ams)

Cong ty TNHH Dau tu Phuoc Son - Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

Công nhân điện- điện lạnh 07

Cong ty Co phan Co dien Thai Binh Duong - Hà Nội - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân điện-điện lạnh. 07

Cong ty Co phan Co dien Thai Binh Duong - Hà Nội - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân điện tử - điện lạnh 03

Cong ty Co phan Co dien Thai Binh Duong - Hà Nội - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh khu vực

Cong ty co phan y hoc co truyen Nguyen Khi - Thái Bình - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện nước công trình

Cong ty TNHH Lam Linh - Thái Bình

Chỉ Huy Trưởng Công Trường Đường Cấp 2

Thái Bình

TRƯỞNG PHÒNG THI CÔNG

Thái Bình

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

Thái Bình

TRƯỞNG PHÒNG THI CÔNG

Thái Bình

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

Thái Bình

Thủ kho công trình

Thái Bình

Kinh doanh - Trình Dược Viên Khu Vực Miền Nam

Cong ty TNHH Thuong Mai An Khang Pharco - Thái Bình

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Khu Vực Miền Nam

Cong ty TNHH Thuong Mai An Khang Pharco - Thái Bình

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực (super Visor)

Thái Bình

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Thái Bình, Ninh Bình

Ninh Bình - Thái Bình

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Đại Diện Thương Mại Miền Bắc

Cong ty TNHH Dau tu Phuoc Son - Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>