62  

việc làm cong nhan khu cong nghiep tại Bến Tre

  

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Nữ Láp Ráp Điện Tử, Lương Cao

DNTN THANH CONG - COLLABORATORS OF FURUKAWA Co - An Giang - Bến Tre - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Nữ Láp Ráp Điện Tử

DNTN THANH CONG - COLLABORATORS OF FURUKAWA Co - An Giang - Bến Tre - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giải trí/Vui chơi - Nhân Viên Phục Vụ Khu Resort

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN CONG VIEC VANG - Kiên Giang - Bến Tre - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Chuyên viên phát triển công thức và cảm quan

Bến Tre

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Phân Npk, Hữu Cơ

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Nhân Viên Thu Hồi Nợ (R.M) 23

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Tp Hồ Chí Minh - Bến Tre

Nhân Viên Thu Hồi Nợ (R.M)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Bến Tre

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Cơ Khí

CONG TY TNHH HIEP THANH - Sóc Trăng - Bến Tre

Nhân Viên Thu Hồi Nợ (R.M) 05

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Tp Hồ Chí Minh - Bến Tre

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Cơ Khí

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Nhân viên Nam/Nữ bảo vệ 29

CONG TY TNHH DICH VU BAO VE BAO THIEN LONG - Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH MTV Hai Han - Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH Duoc Pham AAA - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Thu Hồi Nợ (R.M)

HD FINANCE - Bến Tre

Nhân Viên Marketing

Bến Tre

Nhân Viên Điện, Điện Lạnh

Bến Tre

Nhân Viên Quản Lý

Bến Tre

Nhân Viên Kỹ Sư Cơ Khí

Bến Tre - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếp Thị Bán Hàng

Bến Tre

Nhân Viên Thu Hồi Nợ (R.M)

Bến Tre

trang:     1 | 2 | 3    >>