36  

việc làm cong nhan khu cong nghiep tại Bến Tre

  

TUYỂN NHÂN VIÊN THU HỒI CÔNG NỢ QUÁ HẠN

Bến Tre

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực

Bến Tre - Tiền Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực

Bến Tre - Tiền Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực

Bến Tre - Tiền Giang

Chuyên viên Phê duyệt tín dụng - Ngân hàng Cộng đồng (MSB)

An Giang - Bến Tre

Trưởng Kinh Doanh Khu Vực Miền Tây

Cong Ty Co Phan Phan Bon Ha Lan - Long An - Bến Tre

Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Nam/nữ

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Bảo vệ chuyên nghiệp

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dệt may - Nhân Viên Kỹ Thuật Dệt

Cong ty Co phan Tap doan Thai Tuan - Bến Tre

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển 50 Nhân Viên Tín Dụng Cá Nhân, CTV Tín Dụng

Bến Tre - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển 50 Nhân Viên Tín Dụng Cá Nhân, CTV Tín Dụng

Bến Tre

Nhân Viên Vận Hành Salan

Bến Tre

Nhân Viên Xử Lý Nước Thải

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Xử Lý Nước Thải

Bến Tre

Home Credit Viet Nam Tuyển Vị Trí Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Bến Tre - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Bến Tre

trang:     1 | 2    >>