518  

việc làm cong nhan khu cong nghiep tại Bắc Ninh

  

Công Nhân Nhà Máy Sản Xuất Khu Công Nghiệp Bắc Ninh

Cong ty TNHH tuyen dung Long Hanh - Bắc Ninh

Tuyển Công Nhân Nữ Làm Việc Tại Khu Công Nghiệp Quế Võ

Bắc Ninh

Thợ Điện, Thợ Điện Công Nghiệp - Nhân Viên Phòng Cơ Điện

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Que Hàn Công Nghiệp

Bắc Ninh

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

Cong ty TNHH Van tai va Xay dung Nga Hoang - Bắc Ninh

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Chế Tạo Máy

Cong Ty TNHH Nha Nuoc MTV Co Khi Ha Noi - Bắc Ninh

Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp Tại Bắc Ninh, Thái Nguyên

Thái Nguyên - Bắc Ninh

Công nhân

Cong ty TNHH Thuc Nghiep Thanh Hoa Viet Nam - Bắc Ninh

Công nhân

Cong ty TNHH Thuc Nghiep Thanh Hoa Viet Nam - Bắc Ninh

Công nhân vận hành máy CNC

Cong ty TNHH Jigelec Precision System - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật

Cong ty Co phan Cap Dien - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

Cong ty tuyen dung Long Hanh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí Kĩ Thuật Toàn Quô'c

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật đứng máy đột dập

Cong ty TNHH DJ-Tech vina - Bắc Ninh

Nhân viên gia công, sửa chữa, lắp ráp khuôn (phòng Kỹ thuật khuôn)

Cong ty TNHH Ecotek - Bắc Ninh

Công nhân thi công cơ điện lạnh

Cong ty TNHH co dien EEP Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy

Cong ty Co phan Hanacans - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân nữ QC

Cong ty TNHH MJ INNO HANOI SEJOO - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí, chế tạo

Cong ty co phan Thuong mai va San xuat Thang - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>