498  

việc làm cong nhan khu cong nghiep tại Bắc Ninh

  

Thợ Điện, Thợ Điện Công Nghiệp - Nhân Viên Phòng Cơ Điện

Bắc Ninh

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Chế Tạo Máy

Cong Ty TNHH Nha Nuoc MTV Co Khi Ha Noi - Bắc Ninh

Công nhân

Cong ty TNHH Thuc Nghiep Thanh Hoa Viet Nam - Bắc Ninh

Công nhân

Cong ty TNHH Thuc Nghiep Thanh Hoa Viet Nam - Bắc Ninh

Công nhân băm phế 01

Cong ty CP Nhua thuc pham STD - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

Công nhân bảo dưỡng 29

Cong ty TNHH Vitech Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sửa chữa 28

Cong ty Nam Hong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật 26

Cong ty TNHH TMSX phat trien cong nghe THT - Bắc Ninh

Công nhân nữ kiểm tra

Cong ty TNHH SunTech Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy 18

Cong ty co phan co khi chinh xac MPV - Bắc Ninh

Công nhân vận hành máy

Cong ty co phan co khi chinh xac MPV - Bắc Ninh

Kỹ thuật viên thí nghiệm và công nhân

CONG TY TNHH VONMAX INDUSTRIAL - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân mộc

Cong ty Co phan landco - Bắc Ninh

Công nhân và lao động phổ thông

Cong ty CP Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Công nhân thạch cao, sơn bả 16

Cong ty Co phan landco - Bắc Ninh

Công nhân mộc 16

Cong ty Co phan landco - Bắc Ninh

Công nhân và lao động phổ thông 15

Cong ty CP Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>