547  

việc làm cong nhan khu cong nghiep tại Bắc Ninh

  

Tuyển công nhân nữ làm việc tại khu công nghiệp Quế Võ

Cong ty Jworld Vina - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Khu Công Nghiệp

Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh que hàn công nghiệp

Cong ty TNHH san xuat que han Dai Tay Duong - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh sản phẩm que hàn công nghiệp

Cong ty TNHH san xuat que han Dai Tay Duong - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công nhân may công nghiệp

Cong Ty Trendsetters Fashions Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư chuyên ngành mạ Công nghiệp 15

Cong ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam - Bắc Ninh

Công ty TNHH công nghiệp IDT-VINA tuyển 01 Phiên dịch tiếng Hàn

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công nhân điện 27

Cong ty TNHH Bao bi NM Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân Sản Xuất 19

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

1500 Công nhân kỹ thuật - Toàn Quốc

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật - Đi làm ngay

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên Tín Dụng Cá Nhân Vpbank 07

Cong ty CP DV Tu van Cau Vong (Rainbow Consulting - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất 05

Cong ty TNHH Ethertronics Vina - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Phòng Bảo Dưỡng Thiết Bị

Cong Ty TNHH A.I.S Viet Nam - Bắc Ninh

Công nhân 29

Cong ty TNHH Seunghwa Vina - Bắc Ninh

Công Nhân - Lao Động Phổ Thông

Cong ty CP TMCN Thu Do - Bắc Ninh

Công nhân vận hành ma'y phay cơ

Cong ty TNHH Hai Au - Bắc Ninh

Tuyển 1000 Kỹ sư + Công nhân Kỹ thuật - TOÀN QUỐC - Đi làm ngay

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân nữ phổ thông

Cong ty TNHH KST VINA - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Liên tục tuyển 1000 công nhân kỹ thuật - Đi làm ngay

Cong ty CP LILAMA 69-1 - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>