622  

việc làm cong nhan khu cong nghiep tại Bắc Ninh

  

Thợ Điện, Thợ Điện Công Nghiệp - Nhân Viên Phòng Cơ Điện

Bắc Ninh

Bếp trưởng, bếp phó bếp ăn công nghiệp 07

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý dịch vụ Canteen (bếp ăn Công nghiệp)

Cong ty TNHH Dich vu an uong Ba Sao - Bắc Ninh

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Chế Tạo Máy

Cong Ty TNHH Nha Nuoc MTV Co Khi Ha Noi - Bắc Ninh

Công nhân sản xuất 06

Cong ty TNHH Cong Nghiep Nasan Vina - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân

Cong ty TNHH Thuc Nghiep Thanh Hoa Viet Nam - Bắc Ninh

Công nhân lắp ráp linh kiện điện thoại

Cong ty co phan Vinana - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy. 30

Cong ty TNHH ky thuat MCT - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy, gia công chế tạo 30

Cong ty TNHH ky thuat MCT - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế giám sát công trình 09

Cong ty TNHH Thuong mại Quo'c Dạt - Bắc Ninh

Công nhân làm ở xưởng

Cong ty CP Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Công nhân vận hành 25

Cong ty TNHH ky thuat MCT - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy chần thêu 22

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy 22

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy cạp viền 2 mảnh 22

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy. 22

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy cắt vải. 22

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy thêu 22

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy cắt vải 22

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy may 22

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>