1369  

việc làm cong nhan dien tu tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Gấp Công Nhân Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử

Bắc Ninh - 3.500.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Công Nhân Sản Xuất Linh Kiện Điện Tử

Bắc Ninh - 3.000.000-5.500.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Điện/điện Tử

Bắc Ninh

Công nhận điện - nước - điều hòa

TNHH co dien EEP Viet Nam - Bắc Ninh

Công nhân thi công hệ thộng cơ điện lạnh - chưa có kinh nghiệm

TNHH co dien EEP Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân thi công cơ điện lạnh

TNHH co dien EEP Viet Nam - Bắc Ninh

Công nhân thi công cơ điện lạnh

TNHH co dien EEP Viet Nam - Bắc Ninh

Công ty TNHH Điện Nissin tuyển gấp Nhân viên Kế hoạch

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công Nhân Kỹ Thuật Điện

Bắc Ninh

Công Nhân Thi Công Hệ Thộng Cơ Điện Lạnh - Chưa Có Kinh Nghiệm

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ Điện, Thợ Điện Công Nghiệp - Nhân Viên Phòng Cơ Điện

Bắc Ninh

Công Nhân Cơ Điện

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Kỹ Thuật Điện

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý An Toàn Điện Công Nghiệp

Bắc Ninh

Công Nhân Cơ Điện

Bắc Ninh

Công Nhân Điện

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ điện

Nha may che bien nong san thuc pham xuat khau - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Kỹ Thuật Điện, Cơ Khí

Bắc Ninh

Tuyển Dụng Đào Tạo Công Nhân Cơ Khí, Hàn, Điện

Hà Nội - Bắc Ninh

Công Nhân Kỹ Thuật Điện

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>