193016  

việc làm cong nhan dien tu

  

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Công Nhân Công Trình

Cong ty Co phan Co Dien Lanh Thai Duc Lam - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Công Nhân Thi Công Cơ Điện

Cong ty Co phan Dien May Ky thuat - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyền Gấp*] Nhân Viên Thi Công Tủ Điện

Cong ty TNHH Thiet BI Tu Dong Hoa Toan Cau - Hà Nội - 4.000.000₫ một tháng

Tuyền Gấp*] Nhân Viên Thi Công Tủ Điện

Cong ty TNHH Thiet BI Tu Dong Hoa Toan Cau - Hà Nội - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thi Công Tủ Điện

Cong ty TNHH Thiet BI Tu Dong Hoa Toan Cau - Hà Nội - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Và Thi Công Tủ Điện

Cong ty TNHH Thiet BI Tu Dong Hoa Toan Cau - Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Và Thi Công Tủ Điện

Cong ty TNHH Thiet BI Tu Dong Hoa Toan Cau - Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thi Công Tủ Điện

Cong ty TNHH Thiet BI Tu Dong Hoa Toan Cau - Hà Nội - 4.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Thiết Kế Và Thi Công Tủ Điện

Cong ty TNHH Thiet BI Tu Dong Hoa Toan Cau - Hà Nội - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Thiết Kế Và Thi Công Tủ Điện

Cong ty TNHH Thiet BI Tu Dong Hoa Toan Cau - Hà Nội - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - [* Tuyền Gấp*] Nhân Viên Thi Công Tủ Điện

Cong ty TNHH Thiet BI Tu Dong Hoa Toan Cau - Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thi Công Kỹ Thuật (Mạng - Điện Tử - Viễn Thông)

CONG TY TNHH HAI HAI TAM - Việt Nam

Công nhân điện tử 03

Cong ty TNHH Via Nano Hightech - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Tuyển Gấp Công Nhân Cơ Khí Có Tay Nghề

Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Duc Duong - Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công Nghiệp

Cong Ty Co Phan Dich Vu Va Quan Ly Mipec - Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Tuyển Công Nhân Kỹ Thuật Điện

Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Duc Duong - Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện Tử - Máy Tính Công Nghiệp

Cong Ty TNHH Phat Trien Cong Nghe Dong Nam - Việt Nam

Nhân Viên Bảo Trì - Điện Tử Công Nghiệp

CONG TY CO PHAN XNK NAM THAI SON - Việt Nam

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Cong ty TNHH GIAY A.F.C - Vinh

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Kinh Doanh Máy - Thiết Bị Điện Tử It

Cong ty TNHH TM & SX TAN PHU VINH - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>