21413  

việc làm cong nhan dien nuoc tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân, thợ điện nước

Doi thi cong dien nuoc cong trinh - Hà Nội

Công nhân điện nước

Cong ty TNHH Xay dung va Thiet bi dien nuoc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thi công điện nước

Dien nuoc Ha Noi - Hà Nội

Nhân viên thi công điện nước

Dien nuoc Ha Noi - Hà Nội

Kỹ sư cấp thoát nước - Kỹ sư điện - Công nhân điện nước

Cong ty TNHH ky thuat dien Dong Duong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện, nước - Công nhân tay nghề cao

Cong ty TNHH ky thuat dien Dong Duong - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ điện và cấp thoát nước

Cong Ty TNHH Co Dien Thinh Quang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân điện nước

Cong Ty TNHH Co Dien Thinh Quang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân hệ thống cơ điện và cấp thoát nước

Cong Ty TNHH Co Dien Thinh Quang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân thi công điện nước

Cong ty TNHH xay dung va lap dat ky thuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thi công điện nước

Cong ty co phan VINAVATA - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân điện nước

Cong ty CP Tu van Thiet ke Cong nghe Xay - Hà Nội

Công nhân kỹ thuật điện nước - hàn

Cong Ty Co Phan Xay Lap Va Phat Trien Ha - Hà Nội

Công nhân kỹ thuật điện nước - hàn

Cong Ty Co Phan Xay Lap Va Phat Trien Ha - Hà Nội

Công nhân kỹ thuật điện nước - hàn

Cong Ty Co Phan Xay Lap Va Phat Trien Ha - Hà Nội

Công nhân kỹ thuật điện nước - hàn

Cong Ty Co Phan Xay Lap Va Phat Trien Ha - Hà Nội

Công nhân thi công điện nước

Cong ty TNHH Quang Minh va Cong su - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân Kỹ thuật( Cơ Khí, Điện nước, Hàn..)

Chi nhanh cong ty CPKT Dai Co Viet Nam tai - Hà Nội

Nhân viên thi công điện nước

Cong ty TNHH xay dung va lap dat ky thuat - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân điện, nước

Cong ty san xuat Noi that HUD3.3 - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>