15376  

việc làm cong nhan dien nuoc tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân cơ điện và cấp thoát nước 17

Cong Ty TNHH Co Dien Thinh Quang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật điện- nước-điều hòa 07

Cong ty TNHH co dien Truong Son - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân điện nước 25

Cong ty TNHH Ky thuat TST - Hà Nội - 5.500.000₫ một tháng

Công nhân điện - nước 25

Cong ty co phan Thuong Mai Va Dich Vu Ky - Hà Nội

Công nhân điện, nước 25

Cong ty san xuat Noi that HUD3.3 - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân điện nước, cơ khí 18

Cong ty co phan Thuong Mai Va Dich Vu Ky - Hà Nội

Công nhân thi công hệ thống điện nước 17

Cong ty co phan ky thuat Ecvina - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật điện nước - hàn 17

Cong Ty Co Phan Xay Lap Va Phat Trien Ha - Hà Nội

Công nhân điện nước 17

Cong ty co phan Emarco - Hà Nội

Nhân viên thi công điện nước 02

Cong ty CP Ung dung ky thuat xay dung HUCE - Hà Nội - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng và công nhân điện, nước 01

Cong ty co phan Xay lap Thuong Mai va Dich - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân lắp đặt điện nước 27

Cong ty CP Xay dung va CN Moi truong Viet - Hà Nội

Nhân viên thi công điện nước 26

Cong ty TNHH Xay Dung va Lap Dat Ky Thuat - Hà Nội - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Điện, Nước Và Lao Động Phổ Thông

Cong ty Co Phan Xay lap va Dau tu Thai - Hà Nội

Tuyển dụng công nhân điện nước

Hà Nội - 5.000.000-7.500.000₫ một tháng

Công nhân hàn + điện nước

Hà Nội - 5.500.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Hàn + Điện Nước

Hà Nội - 5.500.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Thi Công Hệ Thống Điện Nước

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Điện, Nước

Hà Nội

Nhân Viên Thi Công Lắp Đặt Điện Nước

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>