20517  

việc làm cong nhan dien nuoc tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân điện nước

Cong ty TNHH Xay dung va Thiet bi dien nuoc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân, thợ điện nước

Doi thi cong dien nuoc cong trinh - Hà Nội

Nhân viên thi công điện nước

Dien nuoc Ha Noi - Hà Nội

Công nhân kỹ thuật điện- nước-điều hòa

Cong ty TNHH co dien Truong Son - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân điện nước công trình 21

Cong ty co phan co dien song Da SODIC - Hà Nội

Công nhân điện nước

Cong ty DSEATECH co dien M&E - Hà Nội

Công nhân điện nước

Cong ty co phan cong nghe dien tu dong hoa - Hà Nội

Công nhân điện nước 30

Cong ty Co phan dau tu Quoc te Mui Ten - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân thi công hệ thống điện nước tòa nhà

Cong ty Co phan dau tu Quoc te Mui Ten - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân điện nước

Cong ty Co phan dau tu Quoc te Mui Ten - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân thi công điện nước

Cong ty Co Phan Tong Cong Ty An Ha Hanagashi - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân điện, nước 28

Cong ty Co phan Xay lap va Dau tu Thai - Hà Nội

Công nhân điện nước 24

Cong ty san xuat Noi that HUD3.3 - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân thi công điện, nước 22

Cong ty TNHH thiet bi bep cong nghiep ACC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật điện nước

Cong ty Co phan Dau Tu Xay dung Nam Ha - Hà Nội

Công nhân thi công điện, nước công trình

Cong ty TNHH xay dung va lap dat ky thuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân chuyên nghành điện nước

Cong ty co phan Reecom - Hà Nội

Công nhân điện nước, cơ khí

Cong ty co phan Thuong Mai Va Dich Vu Ky - Hà Nội

Công nhân điện nước

Cong ty CP tu van thiet ke va dau tu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân thi công: Hàn, nước, điện, điều hòa

Cong ty Co phan GRB Viet Nam - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>