49975  

việc làm cong nhan dien nuoc

  

Công nhân, thợ điện nước

Doi thi cong dien nuoc cong trinh - Hà Nội

Công nhân điện nước

Cong ty TNHH Xay dung va Thiet bi dien nuoc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thi công điện nước

Dien nuoc Ha Noi - Hà Nội

Công nhân điện nước công trình

Cong ty co phan co dien song Da SODIC - Hà Đông

Công nhân điện nước công trình 21

Cong ty co phan co dien song Da SODIC - Hà Nội

Công nhân kỹ thuật điện- nước-điều hòa

Cong ty TNHH co dien Truong Son - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư -Công Nhân Điện, Nước, Công Trình

Cong ty TNHH Thuong Mai Co Dien LE TUAN - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư -Công Nhân Điện, Nước, Công Trình

Cong ty TNHH Thuong Mai Co Dien LE TUAN - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân, thợ phụ điện nước 29

Cong ty TNHH Co Dien Lanh Nam Thinh Phat - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân thi công điện-nước

Cong ty TNHH KT Co dien lanh TM-XD Pho Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Công Nhân Thi Công Điện-Nước

Cong ty TNHH KT Co dien lanh TM-XD Pho Viet - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân điện nước pccc

Cong Ty TNHH Xay lap dien co Phu Hung Thinh - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân điện nước

Cong ty TNHH TM Thiet Bi Dien va Xay Dung - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân điện nước

Cong ty co phan cong nghe dien tu dong hoa - Hà Nội

Công nhân điện nước

Cong ty DSEATECH co dien M&E - Hà Nội

Công nhân thi công điện nước 28

Cong Ty TNHH TM va SX Tuong Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân điện nước 24

Cong ty san xuat Noi that HUD3.3 - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân thi công điện, nước 22

Cong ty TNHH thiet bi bep cong nghiep ACC - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân điện - nước 21

Cong ty CP ky thuat thuong mai va tu van - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Thi Công Lắp Đặt Điện Nước Công Trình Dân Dụng

Cong ty TNHH Tu van Dau tu Xay dung An - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>