81061  

việc làm cong nhan dien nuoc

  

Công nhân Điện nước

Cong ty CP Xay Lap Va Dien Nuoc Quang Minh - Hà Nội

Công nhân Điện nước 28

Cong ty CP Xay Lap Va Dien Nuoc Quang Minh - Hà Nội

Công nhân điện nước

Cong ty co phan xay lap dien nuoc adt Ha - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ kho, công nhân điện nước

Cong ty co phan xay lap dien nuoc adt Ha - Hà Nội

Cần tuyển gấp 30 công nhân điện nước

Cong ty CP Xay Lap Va Dien Nuoc Quang Minh - Hà Nội

Cần tuyển gấp 20 công nhân điện nước

Cong ty CP Xay Lap Va Dien Nuoc Quang Minh - Hà Nội

Cần tuyển 20 công nhân điện nước

Cong ty CP Xay Lap Va Dien Nuoc Quang Minh - Phú Thọ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân lắp đặt điện, nước

Cong ty Co phan Xay dung Dien nuoc Ha Minh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thi công lắp đặt điện, nước

Cong ty Co phan Xay dung Dien nuoc Ha Minh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân Điện nước

Cong ty CP Xay Lap Va Dien Nuoc Quang Minh - Hà Nội - Thái Nguyên

Công nhân điện nước

Cong ty TNHH xay lap dien Xuan Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân điện nước 13

Cong ty TNHH xay lap dien Xuan Dung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân điện lạnh, điện, cấp thoát nước

Cong ty CP Co Dien Minh Quang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân điện - Nước

Cong ty TNHH TM Thiet bi Dien va XD Hoang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân điện - Nước 28

Cong ty TNHH TM Thiet bi Dien va XD Hoang - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cấp thoát nước, điện, điện lạnh

Cong ty CP Co Dien Minh Quang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân Điện- Nước

Cong ty CP co dien Nam Giao - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân, thợ nghề điện nước

Cong ty CPTM thiet ke ky thuat co va dien - Hà Nội

Công nhân kỹ thuật điện- nước

Cong ty TNHH MTV Co Dien Lanh Thuan Phat - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân điện, cấp thoát nước, điện lạnh

Cong ty CP Co Dien Minh Quang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>