37674  

việc làm cong nhan dien nuoc

  

Công nhân, thợ điện nước

Doi thi cong dien nuoc cong trinh - Hà Nội

Công nhân điện nước

Cong ty TNHH Xay dung va Thiet bi dien nuoc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thi công điện nước

Dien nuoc Ha Noi - Hà Nội

Công nhân, thợ phụ điện nước 29

Cong ty TNHH Co Dien Lanh Nam Thinh Phat - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân thợ điện - nước 26

Cong ty TNHH Co Dien Lanh Nam Thinh Phat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân thi công điện-nước

Cong ty TNHH KT Co dien lanh TM-XD Pho Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân thi công điện-nước 20

Cong ty TNHH KT Co dien lanh TM-XD Pho Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Công Nhân Thi Công Điện-Nước

Cong ty TNHH KT Co dien lanh TM-XD Pho Viet - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân điện nước pccc

Cong Ty TNHH Xay lap dien co Phu Hung Thinh - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân điện nước

Cong ty co phan cong nghe dien tu dong hoa - Hà Nội

Công nhân điện nước

Cong ty DSEATECH co dien M&E - Hà Nội

Công nhân điện nước

Cong ty TNHH TM Thiet Bi Dien va Xay Dung - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân thợ điện - nước

Cong ty TNHH Co Dien Lanh Nam Thinh Phat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân điện nước 30

Cong ty CP XDCN va TM Tam Hop - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân thi công điện, nước 29

Cong ty Co phan OPPLE Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân thi công điện, nước công trình. 29

Cong ty TNHH Xay Dung va Lap Dat Ky Thuat - Hà Nội - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Công nhân điều hòa, ống gió, điện, nước, cơ khí, LĐPT

Cong ty TNHH Kien truc va Moi truong (OIKOS-LTD) - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân điện, cơ khí, cấp thoát nước

Cong ty TNHH Nam Tran - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân điện - nước 19

Cong ty TNHH thuong mai va dich vu ky thuat - Hà Nội

Công nhân điện nước, cơ khí

Cong ty co phan Thuong Mai Va Dich Vu Ky - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>