565  

việc làm cong nhan dien lanh tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân điện lạnh 13

Cong ty TNHH Truong Thanh - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Điện Lạnh - Làm Việc Tại Bình Dương

Cong Ty TNHH Rapid Viet Nam - Bình Dương

Công nhân điện lạnh

Cong ty TNHH Truong Thanh - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Thuật Viên Điện Lạnh

TNHH thuong mai dich vu xuat nhap khau Thai Binh - Thái Bình - Bình Dương

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Điện Lạnh

TNHH thuong mai dich vu xuat nhap khau Thai Binh - Thái Bình - Bình Dương - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật điện lạnh

CONG TY CO PHAN CO DIEN LANH DONG SAPA - Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật điện lạnh

Cong ty TNHH Dien tu - Dien lanh Darling - Bình Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Camera

Cong ty TNHH Cong nghe Dien Tu Thai Binh Duong - Thái Bình - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện lạnh

Cong ty TNHH Phuong Hoang - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì: Cơ khí - Điện - Điện lạnh

Cong ty TNHH Rebisco Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Điện - Điện Tử Viễn Thông

CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI XAY DUNG - Đồng Nai - Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật điện lạnh. 09

Cong ty Tnhh Phuoc Thanh Danh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật điện lanh 09

Cong ty Tnhh Phuoc Thanh Danh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện lạnh 09

Cong ty TNHH Phuong Hoang - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện lạnh

Cong ty TNHH Phuong Hoang - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Điện Lạnh

Cong ty TNHH UNI - PRESIDENT Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật điện lạnh

CONG TY TNHH SX TM PHUONG HOANG - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng điện lạnh

CONG TY TNHH TM AN PHUC LOI - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Điện - Điện Lạnh

Cong Ty TNHH Thien Duoc - Bình Dương

Nhân viên kỹ thuật điện lanh

Cong ty Tnhh Phuoc Thanh Danh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>