137865  

việc làm cong nhan dien cong nghiep

  

Công nhân điện công nghiệp 18

CONG TY TNHH CO DIEN LANH DUC NHAN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh sản phẩm tủ điện công nghiệp

Cong ty Co phan Ky thuat Cong nghiep Quang Minh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh tủ điện dân dụng và công nghiệp

Cong ty Co phan Ky thuat Cong nghiep Quang Minh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh tủ điện công nghiệp 18

Cong ty Co phan Ky thuat Cong nghiep Quang Minh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh tủ điện công nghiệp, dân dụng

Cong ty Co phan Ky thuat Cong nghiep Quang Minh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Điện Công Nghiệp

Cong ty TNHH Che tao Thiet bi Cong nghiep Son - Tp Hồ Chí Minh

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp (Máy Phát Điện)

Cong ty TNHH TMDV Ky Thuat Dien Toan Thinh Phat - Việt Nam

Công nhân kỹ thuật điện công nghiệp 05

Cong ty Co phan Co dien CDME - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Công Nhân Điện

CONG TY TNHH TMDV DIEN MINH THANH - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân/ thợ điện công nghiệp 14

Cong ty CP San Xuat Thiet Bi Dien Au Viet - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành Điện Tử - Điện Công Nghiệp

Cong ty TNHH SX TM DV TUE MAN - Hà Nội

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành Điện Tử - Điện Công Nghiệp

Cong ty TNHH SX TM DV TUE MAN - Tp Hồ Chí Minh

cần 1 công nhân điện công nghiệp 28

Cong ty TNHH Hanh Dat - Hòa Bình

Nhân viên điện công nghiệp 27

Cong ty TNHH SX va Thuong Mai Kim Khi Viet - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Điện Công Nghiệp

Cong ty TNHH TV DV Tai Nguyen Xanh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên điện tử, điện công nghiệp 27

Cong ty Co phan Dau tu Thuong mai Quoc te - Thái Bình

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Điện Công Nghiệp / Tự Động Hóa

Cong ty TNHH Ky Thuat & TM Nang Luong Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000₫ một tháng

Công nhân lắp đặt điện công nghiệp 17

Cong ty TNHH Thiet bi Tu dong hoa Toan Cau - Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Điện Công Nghiệp

Cong Ty Nhua Giang Hiep Thang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên điện lạnh - điện công nghiệp 14

Cong ty TNHH SX TM DV Nguyen Phuong - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>