38981  

việc làm cong nhan co khi tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân cơ khí tay nghề 3/7 22

Cong ty TNHH co khi chinh xac Kim Long - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí tay nghề 3/7

Cong ty TNHH co khi chinh xac Kim Long - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Cong Ty Co Phan Co Khi NEN TANG - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân, thợ cơ khí

Cong Ty Co Phan Co Khi SINCO - Tp Hồ Chí Minh

Thợ cơ khí-công nhân kĩ thuật

Co so san xuat gia cong co khi - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH SX va XNK Co khi Duy Phong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn,công nhân cơ khí

Cong ty TNHH MTV Xay dung co khi Gia Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khi' 27

Cong Ty Cỏ Phàn Co Khi' Nha't Tam - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân sửa chữa máy cơ khí

Chi Nhanh Cong ty CP Kim Khi Thang Long - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân kỹ thuật cơ khí

Cong ty TNHH TM va DV Dong Nhan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

CTY TNHH SX TM CO KHI XUAN QUANG - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

5 Công nhân cơ khí tiện phay bào

Doanh Nghiep Tu Nhan San Xuat Thuong Mai TC - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật cơ khí 23

Cong Ty Cỏ Phàn La'p Ma'y & Xay Dụng Sài - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Cong Ty Cỏ Phàn La'p Ma'y & Xay Dụng Sài - Tp Hồ Chí Minh

Trung cấp cơ khí, Công nhân lành nghề, LĐPT 15

Cong ty Co phan TV.Window - Tp Hồ Chí Minh

CÔNG NHÂN CƠ KHÍ (HÀN, LẮP RÁP)

Cong ty Co Phan Long Thinh Phat - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH TM-DV Co dien Toan Tam - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân kỹ thuật cơ khí

Cong Ty Co Phan Thiet Bi Nha Bep VI NA - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân kỹ thuật tiện, phay, bào, giao công cơ khí

Cong Ty Co Phan Thiet Bi Nha Bep VI NA - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân kỹ thuật ngành cơ khí

Cong ty CP Co dien Hoang Hung - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>