46145  

việc làm cong nhan co khi tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân cơ khí

Cong Ty TNHH MTV XD Co Khi Gia Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Cong Ty TNHH MTV XD Co Khi Gia Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Học Việc Ngành Cơ Khí, Cnc

Cong ty TNHH TM - SX- KT Co khi Anpha - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Cong Ty TNHH MTV XD Co Khi Gia Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

CONG TY TNHH CO KHI ASC - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân gò hàn - cơ khí

Cong ty TNHH co khi Quang Trung - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN CO KHI QUANG MANH - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí , lao động phổ thông

Doanh Nghiep Tu Nhan San Xuat Thuong Mai - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Cong ty Co Phan Ky Nghe Vietstar - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CÔNG NHÂN CƠ KHÍ (RÈN / HÀN)

Cong Ty Co Phan Nhua Rang Dong - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Hàn

Cong ty Co phan Co Dien Lanh Thai Duc Lam - Tp Hồ Chí Minh

Thợ/ kỹ thuật viên/ công nhân cơ khí đứng máy tiện 2 đầu

Cong ty Co Phan San Xuat Thuong Mai Nam Do - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Cong Ty Co Phan Lap May & Xay Dung Sai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong Ty Co Phan Lap May & Xay Dung Sai - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Cong Ty Co Phan Noi Hoi Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân kỹ thuật cơ khí

Cong Ty Co Phan Lap May & Xay Dung Sai - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí hàn 27

Cong ty TNHH co nhiet lanh Hong Tuoi - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

CONG TY TNHH MOI TRUONG THANH LONG - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Va Cong Nghe - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Công Nhân Cơ Khí Chế Tạo

Cong ty CP Tu Van Xay Dung Dien 2 - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>