25615  

việc làm cong nhan co khi tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân cơ khí tay nghề 3/7

Cong ty TNHH co khi chinh xac Kim Long - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH TM DV Co khi O To Lien - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân về lĩnh vực hàn-cơ khí

Cong ty TNHH TM DV Co khi O To Lien - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân về lĩnh vực hàn-cơ khí . 16

Cong ty TNHH TM DV Co khi O To Lien - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Các Sản Phẩm Cơ Khí

CONG TY TNHH CO KHI ERA - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân lắp đặt máy cơ khí

Cong ty Co khi TM XD Cong Liem - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH MTV Co khi Tai Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong Ty TNHH MTV Co Khi Tung Nhat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí,hàn

Cong ty TNHH MTV Co Khi Hoan My - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Học Việc Ngành Cơ Khí, Cnc

Cong ty TNHH TM - SX- KT Co khi Anpha - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Cong ty Co phan Dau tu Phat trien Tam Sinh - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Cong ty TNHH MTV Ky Thuat Bac Co - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Điện, Nước, Pccc, Điều Hòa Không Khí

Cong ty co phan Ky thuat Dong Lam. - Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí

Cong ty Co Phan Lap May & Xay Dung Sai - Tp Hồ Chí Minh - 400.000₫ một ngày

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Thi Công Điện Lạnh

Cong ty Co phan Co Dien Lanh Thai Duc Lam - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Sản Xuất / Thi Công: Điện / Cơ Khí

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Phat Trien Nang - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí

Cong ty Co Phan Ky Nghe Vietstar - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí, điện

Cong ty Co phan Cong nghiep Cao su Mien Nam - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Kỹ Thuật

Cong ty TNHH Xay dung Va Xay Lap Dien The - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân cơ khí 29

Cong Ty TNHH A.67 - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>