10560  

việc làm cong nhan biet tieng trung

  

Lái Xe Cho Công Ty Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Công Trình Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Ngoại ngữ - Lương 10Tr / Tháng - Nhân Viên Biết Tiếng Trung Không Cần Kinh Nghiệm

Cong ty co phan khai khoang Long dat - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Nhân Sự (Biết Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Xay Dung Hang Dai - Tp Hồ Chí Minh

Nhân sự - Nhân Viên Nhân Sự (Biết Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Xay Dung Hang Dai - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

CONG TY TNHH GIAY DA HUE PHONG - Huế

Nhân sự - Trợ Lý Phòng Kinh Doanh (Biết Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Xay Dung Hang Dai - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ- Biết Tiếng Trung

CONG TY TNHH BAO KIEN - Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

CONG TY TNHH NGUYEN PHU LIEU MAY MAC LOI DAT - Tp Hồ Chí Minh

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Nhân Viên Văn Phòng (Biết Tiếng Trung)

Cong ty TNHH PouYuen Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh)

CONG TY TNHH RICH DEMANDER (VN) - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Cong ty E Chang Trading co.,ltd - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH KHKT Texhong Ngan Long - Quảng Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH KHKT Texhong Ngan Long - Quảng Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH KHKT Texhong Ngan Long - Quảng Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Phòng Nhân Sự Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Hao Jiao Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Phòng Nhân Sự Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Hao Jiao Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Phòng Nhân Sự Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Hao Jiao Viet Nam - Tây Ninh - 3.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>