14785  

việc làm cong nhan biet tieng trung

  

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Lập Trình Viên Asp C#. Net Mvc.(Biết Tiếng Trung)

CONG TY TNHH SNSPLUS VIET NAM - Việt Nam

Trợ lý hành chính nhân sự biết tiếng trung 16

Cong ty TNHH Khu Trung Dung Cu An An Khang - Hà Nội

Nhân viên khách sạn 5 sao biết tiếng Trung

Trung tam dao tao xuat khau lao dong VICA SAIGON - Hà Nội

Nhân viên hành chính biết Tiếng Trung

Trung Tam Xuat Khau Lao Dong Viet Nhat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính văn phòng biết Tiếng Trung

Trung Tam Xuat Khau Lao Dong Viet Nhat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Nhân Sự -Biết Anh Hoặc Tiếng Trung

CONG TY TNHH TAN DUC CUONG - Việt Nam

Nhân sự - Nhân Viên Nhân Sự -Biết Anh Hoặc Tiếng Trung

CONG TY TNHH TAN DUC CUONG - Việt Nam

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung 30

Cong ty TNHH He thong thuong mai truyen thong - - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản kho biết tiếng Trung 30

CONG TY TNHH SAIKANG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên mua hàng biết tiếng Trung 30

Cong ty TNHH Rheegend Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Trung 29

Cong ty TNHH XD va TM Phong Cach Moi - Hà Nội

Nhân viên hành chính biết tiếng Trung. 28

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Nhân viên văn phòng biết tiếng trung và tiếng nhật

Cong ty TNHH mau dich quoc te Vipex - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên hành chính biết tiếng Trung 26

Cong ty TNHH Hac Mieu - Hà Nội

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung. 26

Cong ty TNHH He thong thuong mai truyen thong - - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Trung 26

Cong ty Kim khi JINXIN - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung 26

Cong ty TNHH Hac Mieu - Hà Nội

Nam nhân viên biết tiếng Trung 26

Cong ty TNHH Vitop Chemicals - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung, 26

Cong ty TNHH Hac Mieu - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>