20790  

việc làm cong nhan biet tieng trung

  

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN MUA HÀNG BIẾT TIẾNG TRUNG

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU LINH TRUNG TIN - Hà Nội

Nhân viên biết tiếng Trung

Cong ty vat lieu in an Nhan Dat - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên khách sạn 5 sao biết tiếng Trung

Trung tam dao tao xuat khau lao dong VICA SAIGON - Hà Nội

Ngoại ngữ - [Biết Tiếng Hoa] Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Miền Bắc - Miền Trung

Cong ty TNHH TM DAIWA VN - Đà Nẵng - Hà Nội

Nhân viên thu mua biết tiếng Trung

CONG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIET NAM) - Việt Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán (biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH MTV thuong mai dich vu A Khoa - Hà Nội

Nhân viên kế toán (biết tiếng Trung)

Cong Ty TNHH CN Y Te Perfect Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua biết tiêng Trung

Cong Ty TNHH CN Y Te Perfect Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên IT biết tiếng trung

CONG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIET NAM) - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Nhân sự - Ưu tiên biết Tiếng Anh + Tiếng Trung

Cong ty TNHH Khoa Hoc Ky thuat YADEA - Hà Nội

Nhân viên IT biết tiếng trung

CONG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIET NAM) - Việt Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh biết Tiếng Trung

Cong Ty CPTM TAG Viet - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua biết tiếng trung

Cong ty TNHH Stronics Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên Mua hàng biết tiếng Trung

Cong ty Thiet bi Gom su GLISTEN Viet Nam - Hà Nội

Phó phòng hành chính - nhân sự (biết tiếng Trung)

Cong ty co phan Paris Gateaux Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên thu mua biết tiêng Trung

Cong Ty TNHH CN Y Te Perfect Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh biết Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Totality - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chăm sóc khách hàng kiêm thu ngân biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH cong nghe va thuong mai quoc te - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó phòng hành chính nhân sự (biết tiếng Trung)

Cong ty co phan Paris Gateaux Viet Nam - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>