21395  

việc làm cong nhan biet tieng trung

  

Nhân viên hành chính biết Tiếng Trung 17

Cong Ty Co Phan Cung ung Nhan Luc Viet- Nhat - Hà Nội - 4.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính biết Tiếng Trung- Anh 16

Cong Ty Co Phan Cung ung Nhan Luc Viet- Nhat - Hà Nội - 4.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán biết tiếng Trung 22

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Thuong mai Gia - Bắc Ninh

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Trung 17

Cong ty TNHH FANCY CREATION Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Trung 15

Cong ty TNHH Thuong mai CIG Viet Nam - Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Biết Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Texhong Ngan Long - Việt Nam

Nhân Viên Kế Toán (Biết Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Texhong Ngan Long - Việt Nam

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU BIẾT TIẾNG TRUNG

Cong Ty CP Baza Viet Nam - Hà Đông

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung, Anh

Cong Ty TNHH Tin Hoc Vien Thong Vinafore - Việt Nam

Nhân Viên Kinh Doanh (Ưu Tiên Biết Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Thuong mai Tuong Lam (JDPOWER) - Hà Nội

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung. 29

Cong ty TNHH gang thep Hung Nghiep Formosa Ha Tinh - Formosa - Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Quoc te T.A.T - Hà Nội

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung 26

Cong ty TNHH Quoc te T.A.T - Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Trung) 24

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Việt Nam

Nhân Viên Kế Toán (Biết Tiếng Trung)

CONG TY TNHH HON CHUAN VIET NAM - Việt Nam

Nhân viên kinh doanh (biết tiếng Trung) 18

Cong ty TNHH tu van dau tu va thuong mai - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên mua hàng biết tiếng Trung 15

Cong ty Co phan Baza Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh biết tiếng trung 05

Cong ty TNHH tu van dau tu va thuong mai - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán ( biết tiếng Trung) 01

Cong ty TNHH tu van dau tu va xay dung - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>